Inspectorii ITM au sancţionat munca la negru în construcţii din Caraş-Severin

În perioada 8 – 15 iunie 2023, sub coordonarea Inspecției Muncii, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă al judeţului Caraș- Severin au desfășurat acțiuni de control în cadrul Campaniei Naționale pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care desfășoară activitate în domeniul construcțiilor – cod CAEN 41, 42, 43.

Acţiunile de control au avut ca rezultat aplicarea a 11 sancţiuni contravenţionale, din care 4 amenzi în valoare totală de 23.000 lei şi 9 avertismente. Din cei 39 de angajatori verificaţi, au fost sancţionaţi 3, din care unul pentru muncă nedeclarată, fiind identificată la acesta o persoană care presta activitate în baza contractului individual de muncă însă cu depăşirea duratei timpului de muncă stabilită în cuprinsul contractului de muncă cu timp parţial.

Pentru neconformitățile identificate în timpul controalelor, s-au dispus 45 măsuri de remediere.

Deficiențele identificate:

 • prestarea muncii în afara duratei stabilite în contractul individual de muncă cu timp parțial;
 • nu se acordă repausul săptămânal de 48 de ore consecutive;
 • transmitere electronică a elementelor contractului individual de muncă fără respectarea termenelor legale;
 • completarea registrului electronic de evidență a salariaților cu date eronate;
 • regulament intern incomplet;
 • nerespectarea modelului cadru al contractului individual de muncă;
 • neinițierea negocierilor în vederea încheierii contractului colectiv de muncă la nivel de unitate;
 • evidența orelor lucrate care nu reflectă realitatea (nu se pontează orele suplimentare sau cele efectuate pe timpul nopții);
 • lipsa copiei contractului individual de muncă pentru salariaţii care prestează activitate în acel loc.

Reamintim faptul că, munca nedeclarată constituie un aspect extrem de nociv din cauza consecințelor sociale și economice pe care le produce:

 • lucrătorul care prestează muncă nedeclarată este lipsit de protecție socială (nu beneficiază de: concediu de odihnă, concediu medical, dreptul la pensie, indemnizația de șomaj); nu are siguranța plății muncii prestate, plata salariului făcându-se în funcție de bunăvoința angajatorului;
 • angajatorul este lipsit de posibilitatea legală de a responsabiliza pe lucrător pentru eventualele prejudicii produse de acesta;
 • condiții precare de muncă pentru lucrători și riscuri pe care acestea le implică pentru sănătatea lucrătorilor;
 • fondurile sociale și bugetul de stat sunt prejudiciate prin sustragerea de la plata impozitelor și a contribuțiilor sociale.

De același autor

Related Articles