În aprilie 2021, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă din Caraş-Severin au efectuat 235 de controale, fiind dispuse angajatorilor 266 de măsuri obligatorii pentru remedierea deficienţelor constatate.
Au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 259.000 lei.
Principalele deficienţe identificate:

 • neîntocmirea în formă scrisă a contractului individual de muncă;
 • necompletarea în totalitate a clauzelor stipulate în contractul individual de muncă;
 • netransmiterea în termen a datelor în Registrul electronic de evidenţă a salariaţilor;
 • neacordare spor de noapte şi a repausului săptămânal;
 • transmitere de date eronate în Registrul electronic de evidenţă a salariaţilor;
 • foi colective de prezenţă în care nu sunt evidenţiate orele de început şi de sfârşit ale programului de lucru;
 • lipsa copiei contractului individual de muncă pentru salariaţii care prestează activitate în acel loc;
 • neîndeplinirea obligaţiei legale de a cerceta evenimentul care a produs incapacitate temporară de muncă;
 • neluarea măsurilor pentru a respecta periodicitatea anuală a efectuării examenului medical periodic pentru toţi lucrătorii;
 • neîntocmirea planului de prevenire şi protecţie la nivelul şantierului;
 • nedesemnarea persoanei responsabile să conducă realizarea lucrărilor pe şantier, precum şi a persoanei responsabile cu acordarea primului ajutor;
 • neasigurarea efectuării triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor în condiţiile şi cu respectarea Instrucţiunilor generale privind măsurile de igienă în scopul prevenirii contaminării cu virusul SARS Cov 2.
  La 3 angajatori au fost identificate 10 persoane, dintre care două femei, pentru care nu s-au întocmit forme legale de angajare, domeniul de activitate al angajatorilor sancţionaţi pentru muncă nedeclarată fiind: comerţ; construcţii; extracţie cărbune.
  Au fost comunicate de către angajatori 4 evenimente care au avut ca urmări 4 cazuri de incapacitate temporară de muncă, iar la sfârşitul cercetărilor se va stabili dacă se încadrează în categoria accidentelor de muncă.
  În baza Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, s-au luat în evidenţă 396 zilieri, iar conform Legii nr. 62/2011 a dialogului social, s-au înregistrat 6 contracte colective de muncă şi un act adiţional de modificare/prelungire a clauzelor contractului colectiv de muncă.