Iniţiativa administraţiei locale, de a asigura finanţarea unor proiecte din Bugetul Local al municipiului Reşiţa este aplicabilă unor grupuri de iniţiativă fără personalitate juridică sau organizații neguvernamentale.

Pentru a primi finanţare, grupul de iniţiativă trebuie să aibe cel puţin 3 membrii. Unul dintre aceştia îi va reprezenta şi îşi va asuma responsabilitatea legală în numele celor pe care îi reprezintă.

Sunt acceptate următoarele tipuri de proiecte:

Activități sportive și spații dedicate acestora, activități culturale (festivaluri, evenimente), spații de expoziție, intervenții urbane pentru valorificarea râului Bârzava sau a unor spații în prezent subutilizate, spații pentru petrecerea timpului liber, spații pentru tineri, evenimente comunitare.

Programe pentru dezvoltarea și promovarea afacerilor mici, susținerea vânzătorilor locali (aplicații pentru a facilita legătura între ei și cumpărători), programe pentru dezvoltarea zonelor defavorizate prin antreprenoriat, inițiative de dezvoltare a turismului în zonă prin promovarea și valorificarea patrimoniului local, programe de antreprenoriat pentru tineri.

Fondurile disponibile sunt în cuantum de 150.000 lei, iar data limită de depunere a proiectelor este 7 august, ora 15:00.

De menţionat că activitățile propuse prin proiecte trebuie să se desfășoare în Municipiul Reșița și localitățile aparținătoare. Detalii se pot oferi la telefon:0355/429868, sau e-mail:educatie@primariaresita.ro.