Prevenirea criminalității reprezintă o prioritate a Poliției Romane și implică o informare permanentă a populației cu privire la noile forme de manifestare a infracționalității, factorii favorizanți și modalitățile de prevenire necesare creșterii gradului de siguranță personală și a bunurilor.

În acest context, în perioada 03 – 07 iunie la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş – Severin se derulează activități specifice în cadrul „Săptămânii Prevenirii Criminalităţii”, eveniment organizat începând cu anul 2006.

Activitățile vor fi organizate și desfășurate de toate polițiile municipale și orășenești, atât în unități școlare cât și în spațiul public în scopul informării unui număr cât mai mare de cetățeni cu privire la consecințele asociate comportamentelor indezirabile social cât și cu privire la necesitatea adoptării unor măsuri de autoprotecție.

Tematica, în concordanță cu prioritățile naționale în domeniul prevenirii, va aborda următoarele subiecte:

  • 03 iunie – prevenirea delincvenței juvenile (prevenirea violenței în mediul școlar, a comportamentelor discriminatorii și a bullying-ului),
  • 04 iunie – prevenirea violenței în împotriva femeilor,
  • 05 iunie – prevenirea victimizării minorilor,
  • 06 și 07 iunie – prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului.

Devenit deja tradiţional, evenimentul a reuşit de-a lungul timpului să genereze o reacţie pozitivă din partea cetăţenilor în ceea ce priveşte receptarea mesajelor destinate reducerii riscului de victimizare şi a conștientizării necesităţii implicării, în mod activ, la menţinerea gradului de siguranţă pe care ni-l dorim.