Nr unități de învățământ în scenariul 1 verde: 245 (participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învăţământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție)

Nr unități de învățământ  în scenariul 2 galben: 164  (participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învăţământ, a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, a XIII-a și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, precum și a elevilor din învățământul special, indiferent de clasă, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor protecție sanitară și participarea zilnică, în sistem online a elevilor din celelalte clase/ani de studiu

Urmare a hotărârilor de CA transmise de unitățile de învățământ și aprobate prin hotărârea Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin, în prezent sunt suspendate temporar cursurile, în modalitatea ,,față în față”, pentru o clasă din unitățile de învățământ din județul Caraș-Severin, după cum urmează:

Nr. crt.Unitatea de învățământCazuri confirmateClasaPerioada
 Colegiul Național ”Traian Doda” Caransebeș1 elevClasa a IV-a B13.05.2021-27.05.2021

Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin