Un număr de 26 de noi contracte de finanţare au fost semnate, în cadrul Regio – Programul Operaţional Regional (Regio-POR) 2014-2020, Axa prioritară 2 ce reprezintă investiţii în valoare totală de 129,22 milioane lei, cu o valoare a finanţării nerambursabile de 57,29 milioane lei, respectiv 11,75 milioane euro.

Sunt proiecte care prevăd investiţii în diferite domenii de activitate – sănătate, construcţii, industria prelucrătoare, arhitectură şi inginerie, care vor beneficia de fonduri europene pentru dezvoltare, extindere, modernizare şi achiziţia de echipamente şi linii de producţie.

Din totalul celor 26 de contracte semnate, 8 proiecte, prin care se solicită 20,55 milioane lei, se vor implementa în judeţul Arad, 3 proiecte, prin care se solicită 5,09 milioane lei, în judeţul Caraş-Severin, 5 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 10,99 milioane lei, în judeţul Hunedoara, iar 10 proiecte, prin care se solicită 20,66 milioane lei, se vor implementa în judeţul Timiş.

Nouă dintre aceste contracte, cu o valoare nerambursabilă de 6,41 milioane lei, au fost semnate în cadrul Priorităţii de Investiţii 2.1.A, dedicată microîntreprinderilor (apelul 2), iar celelalte 17, cu o valoare nerambursabilă de 50,88 milioane lei, în cadrul Priorităţii de Investiţii 2.2, dedicată microîntreprinderior, întreprinderilor mici şi mijlocii (apelul 2).

La nivelul Regiunii Vest, până în prezent, au fost semnate 327 de contracte de finanţare pentru acordarea de ajutoare de minimis microîntreprinderilor, cu o valoare nerambursabilă de 242,95 milioane lei (49,83 mil. euro), în cadrul Axei Prioritare 2, Prioritatea de Investiţii 2.1.A (apelurile 1 şi 2). În cadrul Priorităţii de Investiţii 2.2, dedicată microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii (apelurile 1 şi 2), au fost contractate în total 96 de proiecte, a căror valoare nerambursabilă este de 256,16 milioane lei (52,54 mil. euro).


Prin Regio – Programul Opera?ional Regional (POR) 2014-2020, Regiunea Vest are alocată suma de 643,65 milioane euro (din Fondul European de Dezvoltare Regională şi Bugetul de stat). Până în prezenţ, s-au depus spre finanţare 1.543 de proiecte, prin care s-au solicitat 1,73 miliarde euro fonduri nerambursabile, adică mai mult de dublul alocării financiare de care beneficiază regiunea.

În total au fost contractate 799 de proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 1,09 miliarde euro. Astfel, gradul actual de contractare a proiectelor este de 170% raportat la alocarea regiunii.

Situaţia completă a proiectelor depuse şi contractate în Regiunea Vest poate fi consultată pe site-ul ADR Vest: https://adrvest.ro/por-2014-2020/stadiul-implementarii/.