Instituţia Prefectului Caraş-Severin, în baza Hotărârii nr. 32/13.10.2020, reaminteşte că începând cu data de 14.10.2020, pe toată perioada stării de alertă, pe teritoriul judeţului Caraş-Severin, se instituie obligativitatea acoperirii feţei la nivelul nasului şi a gurii, cu orice materiale de protecţie de unică folosinţă sau reutilizabile (măşti de protecţie, eşarfe sau alte accesorii vestimentare), în vederea reducerii riscului epidemiologic de transmitere a virusului SARS-CoV-2 în spaţiile publice deschise. Obligativitatea se instituie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani.

Fac excepţie de la aceste măsuri persoanele care desfăşoară activităţi fizice intense sau alte activităţi, reglementate de prevederi legale în vigoare. De asemenea, administratorii sau proprietarii de spaţii publice deschise, au în sarcina lor afişarea la loc vizibil a informaţiilor privind obligativitatea acoperirii feţei la nivelul nasului şi gurii, cu orice materiale de protecţie de unică folosinţă sau reutilizabile în aceste spaţii. Populaţiei îi este atrasă atenţia că nerespectarea acestor măsuri se sancţionează cu amendă contravenţională între 500 şi 2.500 de lei. Această măsură, alături de distanţarea fizică şi de normele de igienă au fost dispuse spre binele întregii comunităţi, în contextul creşterii alarmante a numărului de persoane infectate cu SARS CoV- 2 în ultima perioadă.