[AUDIO] Garda Forestieră Timişoara protejează pădurile din vestul României

În anul 2021 Garda Forestieră Timișoara a notificat primăriile și ocoalele silvice, iar prin implicarea activă a personalului a fost preluată în pază suprafața de 6.290 ha, reprezentând păduri private cu suprafețe mai mici de 30 de hectare, a căror proprietari nu se pot identifica sau pentru care proprietarul a decedat și nu s-a realizat dezbaterea succesorală.

Conform comisarului şef Amar Ienea, deținătorii de fond forestier a căror proprietăți sunt mai mici sau egale cu 10 hectare pentru care nu există obligativitatea întocmirii amenajamentului silvic pot recolta un volum de masă lemnoasă de până la 5mc/an/ha, după ce încheie contractul de servicii silvice cu ocolul silvic.

Tot în anul 2021 Garda Forestieră Timișoara a verificat și a avizat și o suprafață totală de 4.535 ha pentru includerea în Catalogul Național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România, astfel aceste suprafețe au intrat în regim de protecție strictă unde nu sunt permise intervențiile silviculturale.

În toamna anului 2021 au început lucrările de împădurire la obiectivul ”Împădurirea unor terenuri agricole în cadrul fermei Campo D’ oro” în suprafață totală de 142,77 ha și au continuat lucrările de întreținere în cadrul obiectivului ”Înființarea, întreținerea și îngrijirea perdelei forestiere de protecție a câmpului și a malului – Potcoava-Cruceni” în suprafață de 4,98 ha.

Totodată a fost verificată și avizată pentru plată suprafață totală de 41.884 ha cu o valoare de 17.340.538,89 lei reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamente silvice care determină restricții în recoltarea de masa lemnoasă.

Amar Ienea

Cele mai citite

Related Articles