O jumătate de secol în pași de dans și muzică tradițională  a străbătut prin sufletele multor generații îndrăgitul  Ansamblu „Semenicul“, ducând cu el ștafeta cântecului mândru popular peste granițe și în toate părțile țării.

Frumoasa aniversare a celor 50 de ani de activitate se va înfăptui  în 13-14 iunie  pentru a confirma cei 50 ani de existenţă culturală ce vor fi sărbătoriţi în mod festiv în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, începând cu ora 10:45. Momentul va fi urmat de o expoziţie, intitulată sugestiv ‒ „Ansamblul ″Semenicul″ de-a lungul timpului“.

Organizatorii,  Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş-Severin vor decerna, la ora 11:00 diplome foştilor membrii ai Ansamblului „Semenicul“ în acelaşi cadru sărbătoresc.

Se vor depăna amintiri ale veteranilor, evocate de prof. Octavian Peptenar şi prof. Simion Samoilă. Firul amintirilor se va continua cu vizionarea unui film intitulat „Semenicul de ieri şi de azi“ şi va culmina la ora 17:00 la Palatul Cultural cu un spectacol extraordinar „Astăzi am 50 de ani“. 

Artiştii de ieri şi de azi vor evolua cu bucurie şi dăruire, rememorând astfel prin joc povestea frumoasă a  Ansamblului „Semenicul“.

Judeţul Caraş-Severin este unul din nesecatele izvoare ale folclorului românesc ‒ locuitorii de aici, crescând şi trăind în tărăgănatul doinelor şi a cântecelor de dor, îşi exprimă diferitele stări sufleteşti prin unduirea de vis a dansurilor, prin ritmul impetuos al jocurilor „de doi“, sau „brâurilor bărbăteşti“. Cele şapte văi care străbat acest colţ pitoresc al României sunt tot atâtea vetre folclorice unde s-au păstrat cu veneraţie şi se transmit, din generaţie în generaţie, străvechi obiceiuri şi datini populare. Prin acestea bănăţeanul de la munte îşi manifestă bucuria împlinirilor pe care le trăieşte. Cântecele vorbesc despre doruri care se aşteaptă împlinite, sau, pline de prospeţime, redau bucuria deplină a dragostei şi a muncii. Taragotul, saxofonul, clarinetul, sau mai vechile fluiere sunt nelipsite, alături de alte instrumente, de la tradiţionalele sărbători.

Cântecele şi strigăturile, minunatele costume populare, cusute cu migală de mâini măiestre, jocurile „de doi“, „ardelenele“, zecile de variante ale „brâului bărbătesc“, „poşovoaicele“, horele graţioase, sunt numai câteva din nestematele care redau bogăţia spirituală moştenită din străbuni şi care se încadrează firesc în contextul dezvoltării continue a culturii noastre naţionale. Dragostea pentru frumuseţea folclorului, existând şi posibilitatea valorificării pe o scară mai largă şi la un nivel superior, a valenţelor artistice din judeţul Caraş-Severin, a determinat, cu ani în urmă,în10 ianuarie 1969, constituirea Ansamblului folcloric „Semenicul“, pe lângă Casa de Cultură din Caransebeş ‒ vechi centru de cultură.

Ansamblul este compus din dansatori, solişti vocali şi instrumentişti care şi-au pus talentul lor în slujba artei populare, ducând mai departe ştafeta vechilor tradiţii ale cântecului şi jocului popular românesc.

Pretutindeni, Ansamblul folcloric „Semenicul“ sub egida Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş-Severin a stârnit bucurie şi încântare.

Astfel, jocul şi cântecul din Banatul Montan au strălucit în spectacole extraordinare la: 

 ‒ Roma, Veneţia, Milano, Avelino, Napoli, Val d’Aosta, Gorizia (Italia); Agrigento/Sicilia

 ‒ Festivalul Internaţional de Folclor de la Nisa, Festivalul Internaţional de la Dijon, Caen, Festivalul Mondial al Pirineilor (Franţa)

‒ Berna, Neuchâtel, Le Socle, Le Brenets, Lausanne, Tour de Pelz, Vevey, Brock, Chaux de Fonds (Elveţia)

‒ Festivalul Internaţional de la Burgas (Bulgaria)

‒ Festivalul de la Billingham (Scoţia) şi spectacole în Anglia şi Scoţia

‒ Danemarca, Suedia, Republica Moldova, Ungaria, Malta, Republica San Marino, Libia, Grecia, Spania, Serbia, Canada, Macedonia

‒ Festivalul de Folclor de la Lieden (Olanda)

‒ Beijing, Dalian (China)

            De amintit faptul că la Concursul Naţional „Cântarea României“, Ansamblul „Semenicul“ a obţinut 6 locuri I şi titlul de laureat îmbogăţindu-şi palmaresul.

Actualmente, Formaţia de dansuri a Ansamblului  „Semenicul“ este formată din 14 perechi de dansatori, o Orchestră de Tineret a Ansamblului „Semenicul“ (18 tineri solişti vocali şi instrumentişti).

Orchestra de adulţi „Virtuozii Semenicului 5 stele“ are în componenţă 20 de instrumentişti, împreună cu solista vocală a Ansamblului „Semenicul“, îndrăgita Ramona Viţa dând viaţă unor spectacole de excepţie.

Prin urmare, s-a produs o revitalizare deoarece tradiția aceasta de 50 de ani de existență cerea prospețime și forță.

Coregrafii Ansamblului „Semenicul“ sunt Simion Dragalina și Dorin Cucuruz, oameni dedicaţi valorilor culturale tradiţionale.

 Coordonator artistic, referent de specialitate CJCPCT CS, Titian Puichiță.

Conducerea muzicală este asigurată de binecunoscutul instrumentist Petrică Viţa şi profesorul Ionel Bonţu.

Directorul Ansamblului este managerul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş-Severin, profesor Ioan Benga

Programul    Spectacolului  Folcloric”ASTĂZI AM 50 DE ANI”:

ora17.00 Palatul Cultural Reșița

Deschiderea spectacolului:

Cuvântul de deschidere –Manager prof.Ioan Benga

1.Suită de orchestra din Banat ”Virtuozii Semenicului” 2019

2.Suita de dansuri Ansamblul” Zestrea Gugulanilor” din Caransebeș

3.Grup solisti instrumentiști: Mihai Ceocu-saxofon,Adrian Constantin-saxofon, Dobre Ionel-trompetă, Daniel Iova – saxofon

4.Grup soliști vocali: Gheorghe Ieremici,Florica Franț Găletaru, Monica Știopoane, Andrei Mihai, Bebe Marinescu

5.Suită de dansuri veterani – Ansamblul Semenicul – coregrafie, Ion Ghiaur

6.Grup soliști vocali: Cătălina Pâșlea, Camelia Ceocu, Ștefan Isac, Titian Puichiță, Maria Garaș

7.Solist vocal, Petrică Moise

8.Suită de dansuri veterani – Ansamblul ”Semenicul”

9.Suită orchestră ”Virtuozii Semenicului” din toate zonele țării

10. Grup soliști vocali: Antonia Franț, Pavel Zăvoianu, Daniela Văcărescu

11.Calup soliști instrumentiști: Marian Duțu – vioară, Toma Tudor ‒ saxofon,  Trăilă Domilescu ‒ trompetă, Costel  Florea Pițigoi – saxofon

12. Suită de dansuri din Banatul de munte

13.Solistă vocală, Denisa Țanigoi

14.Suită de orchestra ”Virtuozii Semenicului” 2018

15.Suită de brâuri bărbătești ‒  Ansamblul”Semenicul”

16. Solist instrumentist,  Petrică Vița

17.Suită de dansuri ”Ansamblul Semenicul”

18. Solistă vocală, Ramona Vița

Conducerea muzicală : prof Petrică Vița                                             Coregrafia: Ion Ghiaur

Prof.Bonțu Ionel                                                                          Simion Dragalina

Prof. Simion Samoilă                                            Dorin Cucuruz                                                                                 

Coordonator artistic –  Puichiță Titian