La finalul anului 2020, Garda Forestieră Timișoara a efectuat un control tematic cu privire la respectarea regimului silvic la Ocolul Silvic Bozovici – Direcția Silvică Caraș-Severin – Regia Națională a Pădurilor RNP Romsilva.

Comisarul şef, Amar Ienea, a transmis pentru Radio Reşiţa că în urma verificărilor efectuate, s-au constatat o multitudine de nereguli:

Amar Ienea

printre care:

arbori tăiați ilegal în volum de 668,715 mc cu o valoare de 193414,40 lei, pentru care au fost înaintate Parchetului 30 de dosare penale cu privire la tăierea fără drept pentru care:

s-au aplicat 14 sancțiuni contravenționale cu o valoare totală de 53000 lei Ocolului Silvic Bozovici;

s-au aplicat 18 sancțiuni contravenționale cu o valoare totală de 26000 lei personalului Ocolului Silvic Bozovici;

operatorilor economici care au desfășurat activități de exploatări forestiere, fără respectarea legislației în vigoare, pe raza Ocolului Silvic Bozovici li s-au aplicat 13 sancțiuni contravenționale cu o valoare totală de 34000 lei;

s-a aplicat măsura complementară de confiscare valorică a sumei de 57848,87 lei corespunzătoare unui volum de material lemnos de 342,301 mc – lipsă din gestiunea depozitului de material lemnos ce aparține Ocolului Silvic Bozovici;

s-a aplicat măsura complementară de confiscare valorică a sumei de 32842,16 lei corespunzătoare unui volum de material lemnos de 154,859 mc de la operatori economici care au încălcat legislația;

De asemenea pentru tăieri fără drept de arbori în parchetele exploatate de către echipele Ocolului Silvic Bozovici, a fost solicitată retragerea Certificatului de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră a acestuia şi totodată pentru tăieri fără drept de arbori a fost solicitată retragerea Certificatului de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră deținut de un operator economic care efectua exploatări forestiere pe raza Ocolului Silvic Bozovici.

În urma verificării lucrărilor de împăduriri s-a constatat că: acestea nu au fost executate pe suprafața de 1 ha, fiind imputată valoarea lucrării și anume 9291 lei;

a fost imputată suma de 5147,23 lei reprezentând valoarea a 5 ha de degajări recepționate însă neefectuate în teren;

a fost imputată suma de 15600 lei reprezentând valoarea a 23 ha de curățiri recepționate însă neefectuate în teren;

au fost identificate ca fiind raportate loturi de puieți forestieri în pepinierele silvice ale Ocolului Silvic Bozovici fără ca acestea să existe în realitate, au fost identificați lipsă 22779 puieți forestieri, fiind imputată suma de 11395 lei reprezentând valoarea lor.

Sursa foto: facebook Garda Forestieră Timisoara