bani leiAproape 110.000.000 de lei este valoarea totală a arieratelor  bugetare rămase de recuperat la finalul lunii septembrie, în judeţul Caraş-Severin. Administraţia Judeţeană a finanţelor Publice a aplicat măsuri de executare silită, însă acestea au dus la un grad redus al recuperărilor bugetare. „O cauză pentru această situaţie ar fi neprezentarea cumpărătorilor la licitaţiile organizate de noi”, spune noul şef al instituţiei fiscale, Mihaela Nicola. În cele 86 de licitaţii organizate în primele nouă luni ale anului au fost valorificate doar 13 bunuri mobile şi patru imobile.