Microîntreprinderile din Regiunea Vest mai pot depune proiecte pentru obţinerea de fonduri nerambursabile până în luna ianuarie 2017, mai exact 27 ianuarie ora 12.

Sesiunea a început în luna iulie, iar până acum au fost depuse 93 de cereri de finanţare cu o valoare totală de peste 14 milioane de euro ceea ce reprezintă jumătate din alocarea financiară pe regiune.

Microîntreprinderile din Regiunea Vest pot obține finanțare europeană nerambursabilă prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, prioritatea de investiții 2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri. 27,56 milioane euro sunt disponibile, în cadrul acestui apel de proiecte, la nivelul Regiunii Vest.

Pentru a putea obține fonduri nerambursabile în cadrul POR 2014-2020, microîntreprinderile trebuie să asigure o cofinanțare de minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru fiecare proiect iar cuantumul finanțării nerambursabile solicitate nu poate depăși plafonul de minimis, de 200.000 euro.

Proiectele trebuie să vizeze tipuri de activități cum sunt: construirea, modernizarea, extinderea de spații pentru producție sau pentru prestare de servicii și dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line.

Locul de implementare al acestora trebuie să fie în mediul urban.

 Apelul de proiecte este de tip competitiv – adică proiectele vor primi finanțare în funcție de punctajele obținute în cadrul etapei de evaluare și în limita alocării financiare. Cererile de finanțare pot fi depuse exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis.