Finanțare europeană în valoare de aproape 3 milioane de lei pentru Caransebeş

Primarul municipiului Caransebeș, Felix Borcean, a semnat astăzi un nou contract de finanțare europeană în valoare de aproape 3 milioane de lei, un proiect ce propune noi măsuri de simplificare a procedurilor administrative și de reducere a birocrației pentru cetățenii municipiului Caransebeș.

Este vorba de proiectul „Servicii publice partajate eficiente – Continuarea simplificării procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni prin digitalizarea serviciilor publice partajate în Municipiul Caransebeș (SPRE)”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.

Proiectul are ca obiectiv creșterea calității și transparenței procesului administrativ la nivelul Municipiului Caransebeș prin continuarea implementării de măsuri de simplificare a procedurilor administrative și reducere a birocrației pentru cetățeni, atât prin adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor, cât și prin dezvoltarea unor servicii publice furnizate cetățenilor aferente competențelor partajate ale administrației publice locale.

Prin acest proiect, Primăria Municipiului Caransebeș dorește promovarea unei administrații publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică prin intermediul unor servicii publice competitive, investiții și reglementări de calitate. În acest sens, obiectivele proiectului urmăresc:

  • implementarea unor măsuri de simplificare pentru cetățeni în corespondența cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor prin introducerea unor soluții aplicabile noi și integrarea cu cele existente, în scopul digitalizării fluxurilor de lucru, pentru reducerea timpului de procesare a cererilor cetățenilor și asigurarea accesului online la serviciile publice gestionate de Municipiul Caransebeș din domeniile de interes: asistența socială și amenajarea teritoriului și urbanism;
  • creșterea nivelului de pregătire, cunoștințe și abilități atât ale personalului din cadrul instituției în domenii specifice, cât și în utilizarea și administrarea sistemelor informatice.

Rezultatele proiectului au în vedere:

  • proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni – aplicație informatică de simplificare a serviciilor publice partajate implementată;
    – proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni – documentele din arhiva care contribuie la livrarea online a serviciilor gestionate partajat, retro-digitalizare;
    – cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite prin participarea unui număr de 44 de persoane la sesiunile de instruire pe teme specifice.

Valoarea totală a proiectului este de 2.879.648,00 lei, iar proiectul este implementat în perioada: mai 2020 – octombrie 2022.

sursa foto Primăria Caransebeş – Facebook

De același autor

Related Articles