În perioada 25 – 26 iunie 2021 la Reșița va avea loc Expoziția filatelică interjudețeană cu participare internațională „ETNIC 2021” – „REȘIȚA 250”. Evenimentul este organizată de Forumul Democratic al Germanilor din Caraș-Severin în colaborare cu Asociația Filateliștilor din județ și Centrul Universitar UBB din Reșița.

Expoziția este dedicată împlinirii a 250 de ani de activitate industrială la Reșița și „In memoriam ing. Ion Borca” (1935 – 2020). Sunt invitați să participe filateliști din țară și străinătate, care posedă exponate cu tematica Reșița, județul Caraș-Severin, minorități naționale și tot ce decurge din acestea.

Cererile de înscriere trebuie să ajungă la Comitetul de organizare până în data de 15 aprilie 2021, având viza asociației din care face parte expozantul. Cererile de înscriere se trimit pe adresa: Biblioteca Germană „Alexander Tietz”, Bd. Revoluția din Decembrie, nr. 22, RO-320086 Reșița, județul Caraș-Severin.

Detalii de organizare, prezentare, participare şi jurizare, aici:

REGULAMENTORGANIZARE:

1.1. Expoziția filatelică interjudețeană cu participare internațională „ETNIC 2021” – „REȘIȚA 250” – Un panou se va organiza la Reșița în perioada 25 – 26 iunie 2021. Aceasta va fi organizată de Forumul Democratic al Germanilor din județul Caraș Severin în colaborare cu Asociația Filateliștilor din județul Caraș Severin și Centrul Universitar UBB din Reșița. Expoziția filatelică bianuală „ETNIC” se află la cea de a VII-a ediție.

1.2. Expoziția este dedicată împlinirii a 250 de ani de activitate industrială la Reșița și „In memoriam ing. Ion Borca” (1935 – 2020).

1.3. Expoziția se va desfășura în conformitate cu prezentul regulament precum și în baza  reglementărilor Federației Filatelice Române de organizare a expozițiilor filatelice din România.

1.4. La expoziție sunt invitați să participe filateliști din țară și străinătate, care posedă exponate cu tematica Reșița, județul Caraș-Severin, minorități naționale și tot ce decurge din acestea.

2. CONDIȚII DE PARTICIPARE

2.1. Expoziția este deschisă tuturor filateliștilor români și străini cu exponate „Un panou”.

2.2. Participarea la expoziție se va solicita prin completarea Cererii de participare pusă la dispoziție de Comitetul de organizare. Prin completarea cererii de participare, solicitantul își exprimă acordul cu prezentul regulament.

2.3. Cererile de înscriere trebuie să ajungă la Comitetul de organizare până la data de 15 aprilie 2021, având viza asociației din care face parte expozantul. Cererile de înscriere se trimit pe adresa: Biblioteca Germană „Alexander Tietz”, Bd. Revoluția din Decembrie, nr. 22, RO-320086 Reșița, județul Caraș-Severin.

2.4. Comitetul de organizare, în funcție de spațiul disponibil, își rezervă dreptul de a accepta exponatele și va confirma acceptul participării până la data de 20 aprilie 2021.

2.5. Exponatele vor avea 15 file A4 și trebuie protejate în folii de plastic, iar pe verso se vor completa datele de identificare ale expozantului și numărul filei de pe panou.

2.6. Exponatele acceptate trebuie să ajungă la comitetul de organizare până la data de 15 mai 2021, la adresa de mai sus.

2.7. Fiecare exponat va fi însoțit de un inventar în 3 exemplare, cu indicarea numărului de mărci sau piese ce se găsesc pe fiecare foaie și cu valoarea exponatului.

2.8. Cheltuielile pentru expedierea exponatelor la Comitetul de organizare vor fi suportate de către expozanți

2.9. Exponatele vor fi returnate de Comitetul de organizare în maximum 30 zile de la închiderea expoziției, prin grija și cheltuiala Forumului Democratic al Germanilor din județul Caraș Severin.

3. CLASE DE PARTICIPARE

3.1. Clasa de onoare rezervată membrilor juriului și ai familiilor acestora și invitaților.

3.2. Clasa de competiție – maturi și tineret cuprinzând exponate de:

– Istorie poștală locală și din zonă

– Filatelie tematică și de subiect, reprezentând tot ce este legat de Reșița și județul Caraș-Severin, personalități etnice, aspecte din cultură, literatură, artă, patrimoniu și religie din mediul etnic sau interetnic, regiunile unde conviețuiesc minoritățile naționale în România și în străinătate;

– Maximafilie

– Cartofilie

– Întreguri poștale

4. JURIUL EXPOZIȚIEI

4.1. Juriul expoziției va fi alcătuit din 3 membri și un secretar fără drept de vot.

4.2. Hotărârile juriului nu vor fi motivate și sunt definitive.

4.3. Juriul expoziției va acorda distincții în rang de maxim vermeil mare la maturi și vermeil la tineret, în funcție de numărul de puncte acordat fiecărui expozant.

5. DISPOZIȚII FINALE

5.1. Cu ocazia expoziției, Comitetul de organizare va marca evenimentul prin mijloace filatelice specifice (catalogul și palmaresul expoziției, diploma expoziției, plicuri și ștampile speciale și medalia expoziției). Toate materialele realizate se vor distribui gratuit tuturor expozanților, membrilor Comitetului de organizare, membrilor juriului, oficialităților și tuturor celor care vor contribui la buna organizare a acestei expoziții.

5.2. Expozanții care vor participa cu mai multe exponate vor primi numai un set din materialele realizate cu ocazia expoziției.

5.3. Cele mai valoroase exponate vor fi recompensate cu premii speciale constând în diferite materiale filatelice, cărți etc.

5.4. În cazul în care, din motive pandemice, expoziția nu se va putea organiza cu public, ea va putea fi urmărită virtual pe canalele de socializare

Adresa comitetului de organizare este:

Biblioteca Germană „Alexander Tietz”,

Bd. Revoluția din Decembrie Nr. 22,

RO-320086 Reșița, județul Caraș-Severin

Comitetul de organizare: Erwin Josef Ţigla (0740 76 16 72; contact@erwinjoseftigla.ro), Gustav Ioan Hlinka şi dr. ing. Christian Paul Chioncel