Candidaţii la Evaluarea naţională din rândul minorităţilor naţionale susțin astăzi proba la Limba şi literatura maternă, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei.

Timpul de redactare a subiectelor din cadrul fiecărei probe scrise este de 120 de minute calculate după cele 15 minute alocate pentru completarea casetei de identificare.

Primele rezultate vor fi afişate marţi, 29 iunie, până la ora 14.00, în centrele de examen. Contestaţiile pot fi depuse în zilele de 29 iunie (în intervalul orar 16.00 – 19.00) şi 30 iunie, în intervalul orar 8.00 – 12.00, acestea putând fi transmise şi prin mijloace electronice.

Rezultatele finale vor fi afişate sâmbătă, 4 iulie.

Comunicarea rezultatelor obţinute se face anonimizat, atât în centrele de examen, cât şi pe site-ul evaluare.edu.ro, respectându-se Regulamentul general privind protecţia datelor personale. Mai exact, vor fi utilizate coduri individuale care înlocuiesc numele şi prenumele candidaţilor şi care au fost distribuite candidaţilor, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susţinută.

Media generală obţinută în cadrul Evaluării Naţionale are o pondere de 80% în calculul mediei de admitere în clasa a IX-a.