Este oficial. Salariile personalului nedidactic din școli vor fi majorate cu 20%

 

Guvernul a anunțat Ordonanța de Urgență pentru mărirea salariilor personalului nedidactic din învățământ.

Conform acesteia, salariile personalului nedidactic din învățământ se măresc de la 1 martie. La nivel național sunt circa 53.000 de persoane care vor beneficia de mărirea de salariu.

Mai jos puteți urmări Ordonanța de Urgență publicată de către Ministerul Educației Naționale:

ORDONANȚA DE URGENȚĂ privind unele măsuri în domeniul învățământului

Având în vedere că, în prezent, personalul nedidactic din unitățile de învățământ superior/universitar, din învațamântul preuniversitar, din bibliotecile centrale universitare, din unitățile de învățamânt special, din unitățile de învatămant cu program sportiv suplimentar, din unitățile conexe ale învățamantului preuniversitar și din unitățile de învățamant pentru activități extrașcolare nu beneficiază de majorări salariale similare așa cum a primit personalul didactic și didactic auxiliar din aceste unități;

Luând în considerare că există riscul real al generării de inechități între categoriile de personal din cadrul aceleași instituții/unități de învațământ și tinand cont ca plata drepturilor salariale aferente lunii februarie 2017 se face in perioada 5 – 15 martie 2017 și afectează un număr de cca 53.000 de persoane, constituie situație de urgență asigurarea plății salariilor pentru personalul din rețeaua unităților de învațamânt preuniversitar de stat; luând în considerarea faptului ca elementele mai sus menționate vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicata,
Guvernul Romaniei adoptă prezenta ordonanță de urgență:

Articol unic. – (1) începând cu drepturile salariale aferente lunii februarie 2017, salariile de bază de care beneficiază personalul nedidactic din unitățile de învățamânt superior/universitar, din învațamântul preuniversitar, din bibliotecile centrale universitare, din unitățile de învațământ special, din unitatile de invatamant cu program sportiv suplimentar, din unitatile conexe ale invatamantului preuniversitar si din unitatile de invatamant pentru activitati extrascolare, prevazute la pct.7 al anexei nr. 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și vor avea următorul cuprins:

 

(2) in situatia in care salariul de baza stabilit potrivit alin. (1) este mai mic sau egal cu salariul de baza aflat in plata, se pastreaza acesta din urma, in masura in care personalul isi pastreaza aceeasi functie, nivel de studii, grad/treapta profesionala si gradatie, dupa caz.”

(3) incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta prevederile punctului 2 al art. 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2017, se abroga.