Directia de Sănătate Publica Timiș a transmis următorul comunicat de presă:

In baza ordinului nr 74534 din 28 Martie 2020, emis de Departamentul pentru Situații de Urgentă, modul de delegare sau detasare a personalului medical și auxiliar, pe perioada stării de urgentă, se face prin ordin de prefect, la propunerea Direcției de Sănătate Publica Timiș.

In caz de necesitate, DSP Timiș, in baza analizei situației de la nivelul unităților sanitare, aflate pe raza de competentă, și cu avizul șefului DSU, va face propunerile de detasare a cadrelor medicale către Prefectura Timiș, in baza solicitărilor venite dinspre instituțiile sanitare.

Detașările se vor putea face, atât in interiorul județului Timiș cât și in afara lui, urmând ca Ministerul Sănătății și CNAS sa stabiliească maniera de plata și pontaj a cadrelor medicale, care vor fi detașate, cu precizarea ca hrana și cazarea personalului delegat, in alte localități, decât cele de domiciliu, cad in sarcina UAT-urilor.

Dorim sa întărim faptul ca, astazi, toate unitățile sanitare de pe raza județului Timiș nu duc lipsa de personal calificat și ca sunt intr-o continua eficientizare a activității, dinamica fiind impusă de evoluția Covid-19.

In mod preventiv, ca urmare a situației de astăzi, datorata plecării unor cadre medicale, Spitalul CF Timișoara a solicitat DSP Timiș – doar, preventiv – identificarea a “10 asistente medicale și 3 infirmiere, in raport cu evoluția situației in dinamica Covid-19”. Cu alte cuvinte, astăzi, Spitalul CF Timișoara face fata situației in care se afla urmând ca, in momentul in care nevoia devine efectivă și imediata, sa notifice DSP Timiș.

DSP Timiș a demarat, deja, la nivelul instituțiilor sanitare, tot preventiv, o analiza a numărului de cadre medicale, care ar fi disponibile pentru detasare sau delegare, in acest moment centralizarea datelor fiind in plină desfășurare.