Direcţia Silvică din Caraş-Severin achiziţionează 170 de arme de serviciu pentru paza fondului forestier și autoapărare

În contextul numeroaselor acte de agresiune înregistrate în ultimii ani la nivel național asupra personalului silvic de teren care își exercita atribuțiile de serviciu pentru paza pădurilor, din care 18 agresiuni au fost înregistrate numai în Caraș-Severin în ultimii 8 ani la Ocoalele Silvice: Bocșa Montană, Oravița, Anina și Păltiniș, Direcția Silvică Caraș – Severin, în baza legilor în vigoare, a decis achiziționarea de arme letale în vederea dotării personalului silvic cu atribuții de pază a fondului forestier prin procedură de achiziție publică, a precizat șeful Biroului Pază și Protecția Pădurilor din cadrul instituţiei judeţene, Sebastian Popovici.

În urma unei analize efectuată în vederea identificării zonelor cele mai expuse tăierilor ilegale și sustragerilor de materiale lemnoase de la nivelul direcției silvice, s-a decis ca în primă fază să se achiziționeze un număr de 170 pistoale, urmând ca acestea să fie distribuite personalului silvic din zonele cu risc ridicat. Pentru utilizarea acestor arme personalul cu atribuții pe linie de paza fondului forestier din cadrul Direcției Silvice Caraș – Severin este avizat în vederea dotării cu armament de către Inspectoratul de Poliție Județean Caraș – Severin.

Este vorba de pistoale cu glonț de calibrul 9x19mm (170 de bucăți), încărcătoare (2 bucăți de pistol), vergea, perie curățare pistol, dispozitiv de încărcare rapidă, muniție: cartușe cu glonț (6800 de bucăți) și 170 de bucăţi de tocuri pentru centură compatibile cu modelul de pistol. Pentru toate acestea, Direcția Silvică din Caraș-Severin investeşte 355.470 lei, ofertele fiind așteptate până în data de 10 ianuarie 2022, iar atribuirea urmând să se facă pe baza prețului cel mai scăzut. Sunt așteptați cu oferte operatori economici români sau străini care au dreptul de a comercializa și transporta arme și muniții.

Precizăm faptul că, în vederea exercitării atribuțiilor de serviciu, personalul silvic a fost dotat cu arme letale din cele mai vechi timpuri care atestă administrarea pădurilor, dar, urmare modificării cu câțiva ani în urmă a unor prevederi legislative, ocoalele silvice nu au mai fost autorizate să dețină un anumit model de arme cu țeavă lungă, fiind nevoiți să le retragem din uz.

La această dată direcția silvică deține doar 42 de pistoale destinate exercitării atribuțiilor de pază de către personalului silvic, a mai subliniat Sebastian Popovici – șeful Biroului Pază și Protecția Pădurilor din cadrul instituţiei judeţene.

Prevederi legislative:

În conformitate cu prevederile art. 51, alin. (2) din Legea nr. 46/ 2008 – Codul Silvic – ”Personalul silvic care are atribuţii pentru paza pădurilor este dotat cu armament de serviciu, în condiţiile legii.”

Totodată Ordonanţa de urgenţă nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, forma actualizată, prevede la art. 23:

alin.  (1) ”În exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul silvic cu atribuţii de pază a fondului forestier naţional, a fondului cinegetic naţional, a fondului piscicol şi a ariilor naturale protejate are statut special, este dotat cu armament de serviciu letal sau neletal, după caz, şi poate face uz de armă, în condiţiile reglementărilor privind regimul armelor şi muniţiilor.

alin.  (2) Statutul special este conferit de portul de armă, de îndatoririle specifice în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi de riscurile meseriei, care îi pot afecta integritatea fizică şi viaţa.”

Conform art. 3 din Hotărârea nr. 1076/2009 pentru aprobarea Regulamentului de pază a fondului forestier Paza împotriva tăierilor ilegale de arbori, a furturilor, a distrugerilor, a degradărilor, a păşunatului şi a altor fapte păgubitoare pentru fondul forestier naţional se face numai de către personalul silvic autorizat pentru portul armamentului de serviciu, potrivit prevederilor legale.

Sursa: comunicat Direcţia Silvică Caraş-Severin

De același autor

Related Articles