Curs gratuit pentru asistenți maternali profesionști

Un nou curs de formare pentru asistenții maternali profesioniști va fi organizat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș. Cei interesați își pot depune dosarele până în 30 noiembrie, după care vor fi evaluați social și psihologic. Persoanele acceptate în program vor urma o formare de 60 de ore la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, cu respectarea tuturor normelor în vigoare. Cursul este gratuit, însă cei care vor să se înscrie trebuie să îndeplinească o serie de condiții:

  • să aibă capacitate deplină de exercițiu;
  • să prezinte garanții morale și materiale pentru îndeplinirea corectă a obligațiilor ce le revin referitoare la creșterea, îngrijirea și educarea copiilor pe care îi vor primi în plasament;
  • să aibă în folosință legală o locuință care să acopere necesitățile de preparare a hranei, igienă, educație și odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv pe cele ale copiilor care urmează a fi primiți în plasament;
  • să aibă minim studii medii absolvite – cu diplomă;
  • să nu fi suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni;
  • să nu fi fost decăzuți din drepturile părintești sau să aibă copii declarați abandonați prin hotărâre judecătorească;
  • să nu sufere de boli cronice transmisibile sau boli psihice.

Mai multe informații privind organizarea acestui curs pot fi obținute de la Biroul Comunicare, Registratură, Relații cu Publicul din cadrul DGASPC Timiș la numerele de telefon 0256-490281 sau 0256-494030.