Cozi la ajutoarele pentru încălzire. “Nu am niciun venit. M-au mai ajutat copiii dar nu au nici ei de unde”

Speriaţi de creşterea preţurilor la gaz şi curent, reşiţenii cu venituri mici s-au înghesuit la ghişeul Direcţiei de Asistenţă Socială. În primele zile au fost depuse 150 cereri pentru încălzirea locuinţei, după cum a declarat Ana Stângu, şef birou în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Reşiţa.

Oamenii spun că nu pot sta în frig, dar nici nu îşi permit să plătească facturile, astfel că subvenţia este binevenită.

Avem copii mici, este foarte binevenit acest ajutor. Eu am fetiţa bolnavă cu bronşită asmatică, nu pot să o ţin în frig. Am pornit centrala de două săptămâni. Vedem cât vine factura… Asta e, cât vine o plătim şi gata. Nu putem să nenorocim copiii ăştia mici, ei nu au nicio vină..

Eu nu am niciun venit. Poate să vine comisia să verifice. Până acuma m-au ajutat și copiii dar nu au nici ei de unde. Eu mai făceam curăţenie pe o scară dar nu mai pot că mă dor rău picioarele. O să vină frigul, ce să fac, nu pot să îngheţ în casă.

În această iarnă vor beneficia de sprijin financiar familiile al căror venit net mediu lunar pe membru nu depăşeşte 1.386 de lei, respectiv 2.053 de lei în cazul unei persoane singure.

Cererile vor fi însoțite de următoarele acte:
• Factura de gaze naturale ( a titularului de contract individual pentru punctul de consum unde se solicită ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale);
• Factura de energie electrică ( a titularului de contract individual pentru punctul de consum unde se solicită ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie electrică);
• Copie acte de identitate pentru toţi membrii familiei: B.I/C.I cu adresa pentru imobilul pentru care se solicita  ajutorul, respectiv certificat de naştere pentru copiii sub 14 ani;
• Copie xerox după actul de proprietate, certificat moştenitor/contract de vânzare – cumpărare/contract de închiriere/contract de donaţie/ contract cu clauză de abitaţie/contract de comodat/contractul de întreţinere sau împuternicire notarială din partea proprietarului din care să rezulte acordul acestuia privind solicitarea ajutorului pentru încălzirea locuinței;
• Copie xerox după cartea de identitate sau talonul autoturismului ( pentru posesorii de autoturisme);
• Adeverința de la Asociația de locatari/proprietari, în care se certifică nominal persoanele care locuiesc și sunt înscrise în cartea de imobil sau chitanța privind plata gunoiului menajer eliberată de SC BRANTNER SA pentru situațiile unde nu există asociație de  proprietari;
• Pentru minorii cu vârsta sub 14 ani care locuiesc doar cu un singur părinte sau locuiesc  împreună cu bunicii fără a exista o hotărâre judecătorească privind încredințarea minorilor, pentru aceștia se va prezenta declarație notarială a părintelui/părinților că minorii în cauză locuiesc la domiciliul bunicilor  sau se află în grija celuilalt părinte, motivând situația existentă.
• Acte privind veniturile nete din luna anterioară depunerii cererii:
– adeverinţă de salariu cu venitul net, inclusiv valoarea bonurilor de masă
– cupoane de pensii
– cupoane indemnizaţii pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani
– cupoane indemnizaţii lunare pentru persoanele cu handicap
– alocaţii pentru minorii daţi în plasament familial sau încredinţaţi spre creştere şi educare
– acte doveditoare ale veniturilor provenite din închirieri, dobânzi, dividende, părţi sociale, renta/subvenţie agricolă, etc.
– adeverinţă eliberată de către  Serviciul Public Direcţia Impozite şi Taxe din care să rezulte bunurile mobile şi imobile impozabile deţinute de către  familie sau persoanele singure, inclusiv în alte  unităţi administrativ-teritoriale;

Titularul cererii poate fi un membru al familiei cu vârsta de peste 18 ani şi care face dovada că locuieşte la adresa pentru care solicită subvenţia cu gaze naturale.

Cererile pot fi depuse până cel târziu în 15 octombrie, după care, prin sondaj, vor fi efectuate anchete sociale. Cei care au minţit cu privire la bunurile deţinute şi veniturile realizate vor fi excluşi de la acordarea acestor subvenţii. Dosarele se vor primi şi ulterior, pe parcursul sezonului rece, până la data de 20 a lunii.

De același autor

Related Articles