Control cu amenzi şi sancţiuni de mii de lei. Inspectori ITM, în control inopinat

ITM Caraş-Severin a desfăşurat în perioada 9 – 13 octombrie, acţiuni de control la agenţii economici unde prestează activităţi, cu caracter ocazional, muncitori necalificaţi.
Controalele celor de la ITM au avut caracter inopinat echipele aflate pe teren fiind formate din inspectori de muncă din cadrul Compartimentului Securitate şi Sănătate în Muncă şi din cadrul Serviciului Control Relaţii de Muncă.
Au fost identificaţi cinci beneficiari care nu au respectat prevederile legii. Astfel, în domeniul relaţiilor de muncă, trei dintre aceştia au fost sancţionaţi cu amenzi contravenţionale în valoare 16.000 lei, pentru încălcări ale plăţilor către zilieri, a timpului de muncă a zilierilor minori ori a cuantumului remuneraţiei brute orare stabilite de părţi.

Agenţíi economici au căzut examenul când a fost vorba de prevederile Legii nr.52/2011. Niciunul nu a respectat: cuantumul remuneraţiei brute orare stabilite de părți, care nu poate fi mai mic decât valoarea pe oră a salariului de bază minim brut pe ţară, garantat în plată; timpul de muncă pentru zilierul minor, ori, termenul maxim de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, în cazul zilierilor care prestează activităţi pentru acelaşi beneficiar.
În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost depistaţi doi beneficiari care nu au făcut dovada acordării echipamentului individual de protecţie. În cazul acestora, s-a dispus sancţionarea doar cu avertisment.
După finalizarea controalelor, inspectorii de muncă au dispus şi măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.

(Marius Căruntu)