Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest s-a întrunit în Reşiţa!

În sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Caraş-Severin a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest. În cadrul acestei şedinţe membrilor CDR Vest le-au fost prezentate stadiul implementării Programului Operaţional Regional 2014-2020 precum şi oportuniţăţile de finanţare încă disponibile.

De asemenea membrii CDR Vest au fost informaţi cu privire la iniţiativele Autorităţii de management a programului operaţional Regional de diminuare a riscurilor de dezangajare la sfârşitul anului 2018. O primă iniţiativă se referă la domeniul mobilităţii urbane durabile prin realizarea unui proiect de înoire a parcului de material rulant şi achiziţia de autobuze cu rol în transportul şcolar. Cea de-a doua iniţiativă a Am POR se referă la lansarea unor apeluri de programe pentru proiectele nefinalizate în cadrul operaţiunilor 5.1.

ADR Vest a supus aprobării membrilor CDR Vest următoarele documente:rapoartele de activitate ale ADR Vest şi CDR Vest pentru anul 2017 şi o informare cu privire la noua propunere de buget a Comisiei Europene post 2020.Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest este alcătuit din preşedinţii consiliilor judeţene şi din câte un reprezentant al fiecărei categorii de consilii locale municipale, orăşeneşti şi comunale din fiecare judeţ al regiunii.

În cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest au fost depuse 700 de proiecte cu o valoare totală de peste 667, 2 milioane de euro. Dintre acestea 263 de proiecte au fost respinse şi 158 se află încă în evaluare.

În cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 au fost depuse 788 de proiecte la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest. 389 de proiecte sunt finalizate, 3 se află încă în implementare având o valoare totală de 23, 18 milioane de euro. 38 de proiecte au fost reziliate având o valoare totală de 119, 85 milioane de euro şi 60 de proiecte rămân în rezervă. Toate domeniile majore de intervenţie din cadrul POR 2007-2013 au fost închise şi nu se mai pot depune proiecte la sediul ADR Vest.

Daiana Roşca