mehadiaConsiliul Local al comunei Mehadia se va reuni pentru ultima dată în acest an mâine, de la ora 16.00, în sala de şedinţe a Primăriei. Între proiectele de hotărâre care vor intra în dezbatere se numără dezmembrarea unor terenuri din domeniul privat al comunei Mehadia, rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al comunei pentru anul 2013, precum şi majorarea tarifului pentru colectarea şi transportului gunoiului menajer.