[AUDIO] Concurenţă mare la examenul de titularizare 2022: 386 de candidați pe 39 de posturi titularizabile

Proba scrisă a examenului de titularizare 2022 se va desfășura miercuri, 13 iulie. La nivelul județului Caraș-Severin au fost validați 386 de candidați, care vor concura pe 39 de posturi titularizabile, 335 de posturi complete pe perioadă determinată și alte câteva sute de posturi incomplete/fracțiuni de normă.

Potrivit metodologiei, proba scrisă a început la ora 9:00. Candidații vor fi prezenți în centrul de concurs cel mai devreme la orele 7.00 și cel mai târziu la orele 8.00. Candidații care nu sunt prezenți în sală înainte de a fi deschis plicul cu subiecte nu mai pot susține proba scrisă. După primirea subiectelor de concurs de către candidați, durata de redactare a lucrărilor este de 4 ore, timp ce poate fi depășit cu 1-2 ore numai de către candidații cu deficiențe grave. Conform procedurii trimise inspectoratelor școlare, candidații au obligația de a redacta lucrarea scrisă cu cerneală sau pix de culoare albastră. Desenele/graficele se pot realiza și cu creion negru. Este interzisă utilizarea instrumentelor de scris (stilou, pix) a căror cerneală se poate șterge.

Candidații care renunță din proprie inițiativă la concurs pot solicita anularea lucrării, pe baza unei declarații și pot părăsi sala după cel puțin două ore de la deschiderea plicului cu subiecte.

Candidații care sunt obligați să părăsească sala de concurs din motive de sănătate pot solicita anularea lucrării. În această situație se încheie un proces-verbal semnat de responsabilul de sală şi profesorii asistenți. Candidații nu vor părăsi sala de concurs având asupra lor subiecte de examen, foi tipizate, coduri de bare sau ciorne.

La nivelul județului Caraș-Severin au fost organizate 3 centre de concurs: Colegiul Național „Diaconovici-Tietz”, Colegiul Național „Traian Lalescu” şi Liceul Teoretic „Traian Vuia” Reșița.

De la unii dintre cei prezenţi la examen, la ieşirea din sala de clasă am aflat:

Vox candidaţi

Pe 19 iulie 2022 vor fi anunțate rezultatele inițiale, apoi, în perioada 19-21 iulie 2022 se depun contestațiile. Soluționarea contestațiilor are loc între 21-26 iulie 2022, după care profesorii vor afla rezultatele finale pe data de 27 iulie 2022.

Încep apoi ședințele de repartizare în următoarea ordine:

  • 29 iulie – ședința de repartizare a candidaților care au obținut note peste 7 atât la proba scrisă, cât și la inspecție în acest an, pe posturi titularizabile, pe perioadă nedeterminată;
  • 1 august – ședința de repartizare a candidaților angajați pe perioada viabilității postului, care au obținut note peste 7 atât la proba scrisă, cât și la inspecție în acest an, pe postul pe care sunt deja angajați pe viabilitate, pe perioadă nedeterminată;
  • 18-19 august – ședința de repartizare a candidaților care au obținut medii peste 7 la concursul din acest an, pe posturi netitularizabile, pe perioadă determinată
  • 23-24 august – ședința de repartizare a candidaților care au obținut medii între 5 și 7 în sesiunea 2022, precum și a celor care au depus dosare de participare cu rezultate din anii anteriori, pe posturi netitularizabile, pe perioadă determinată.

La acest concurs național de angajare în învățământ, candidații care obțin note peste 7 se pot angaja pe perioadă nedeterminată, iar cei care obțin cel puțin nota 5, pe perioadă determinată.

De același autor

Related Articles