Comunitatea de Avere

Clădirea care adăposteşte sediul Comunităţii de Avere ar putea reveni Primăriei municipiului Caransebeş. Preşedintele asociaţiei, Vasile Corneanu, ne-a declarat că imobilul a fost obţinut de Comunitatea de Avere în anul 2007, printr-un proces de evacuare a Ocolului Silvic şi a Arhivelor Naţionale ale Statului. De atunci însă, din lipsă de bani, clădirea s-a degradat continuu. În acest moment ar fi nevoie de peste 600 de mii de lei pentru reabilitarea acesteia.  Într-o primă etapă ar trebui făcute lucrări de consolidare şi reparaţii la acoperiş, dar cum fondurile lipsesc, singura soluţie pentru conservarea clădirii este transmiterea în patrimoniul Primăriei Caransebeş. Pentru că de pe acoperişul imobilului au căzut în repetate rânduri ţigle, punând în pericol siguranţa cetăţenilor, ce traversează zona învecinată Parcului Drăgălina, administraţia publică locală a amendat Comunitatea de Avere, zilele trecute, cu suma de 500 de lei, în baza HCL nr 15 din 2008 privind întreţinerea clădirilor istorice şi de patrimoniu.

Comunitatea de Avere a fostului Regiment grăniceresc româno-bănăţean nr 13 din Caransebeşa luat fiinţă în anul 1879, datorită necesităţii de administrare acelor circa 250.000 iugăre cadastrale de păduri, păşuni, goluri de munte sau teren neproductiv primite în schimbul servituţilor forestiere, de care beneficiaseră locuitorii celor 94 de comune foste grănicereşti în perioada confiniului militar. Deviza sub care comunitatea a funcţionat a fost ridicarea materială şi culturală a localităţilor graniţei militare. În acest sens, pe lângă alte activităţi economice, sociale, şcolare, culturale sau spirituale instituţia s-a implicat activ în promovarea şi în dezvoltarea turisticăa zonei.

( Cornelia Vlaicu)