O nouă statistică îngrijorătoare a fost prezentată astăzi în cadrul şedinţei de dialog social, de conducerea Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Caraş-Severin. La ora actuală 51 % din pacienţii din Caraş-Severin, suferă de boli cronice.

Cei mai mulţi dintre aceştia au probleme cu hipertensiunea arterială, dar în ultimii ani s-a observat o creştere importantă şi în ceea ce priveşte numărul persoanelor afectate de boli pulmonare cronice, boli cerebro-vasculare sau tulburări mintale. Se pare că principalele cauze care au dus la această creştere sunt: îmbătrânirea populaţiei, dar şi creşterea stresului psihic la care este supusă populaţia, din motive preponderent social-economice.

Creșterea poate fi explicată prin:
– creșterea ponderii persoanelor vârstnice în rândul populației generale (prin fenomenele demografice de îmbătrânire a populației și de scîdere a sporului natural)
– creșterea accesibilității serviciilor medicale, în special a celor de investigație medicală și diagnosticare
– multiplicarea și modernizarea metodelor de investigație și diagnosticare (aparatură și echipamente moderne)

Este de asemenea vizibilă o creștere importantă a cazurilor de boli și tulburări mintale (creștere cu 76,32%), dealtfel cea mai importantă creștere în cadrul întregului grup de boli cronice. Explicațiile acestui fenomen pot fi multiple și identificarea lor exactă ar necesita o investigație amănunțită, atât medicală cât și sociologică (dată fiind corespondența între condițiile de viață și starea psihică a unei persoane).

În lipsa acestei investigații, DSP susţine următoarele cauze:
– îmbătrânirea populației.
– creșterea stresului psihic la care este supusă populația, din motive preponderent social-economice.
– scăderea inhibiției tradiționale privind accesarea serviciilor psihologice și psihiatrice.

Cu toate progresele medicale și tehnice ale ultimilor ani, se observă că tendința de evoluție a tuturor bolilor cronice analizate este de a crește. Cele mai probabile și mai importante cauze par a fi aceea a îmbătrânirii populației precum și creșterea accesului la servicii medicale.

Direcția de Sănătate Publică a județului Caraș+Severin va continua monitorizarea evoluției acestor boli, precum și răspunsul sistemului de sănătate la această evoluție.

Daiana Roşca