Guvernul României a adoptat în şedinţa de ieri, 20 decembrie, Hotărârea nr. 971 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019 pentru unele unităţi administrativ – teritoriale, prin care se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul în curs.

Proiectul de hotărâre de Guvern a fost elaborat de Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin şi Consiliul Judeţean Caraş-Severin, în urma centralizării solicitărilor venite de la primării, şi transmis Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.

Pentru judeţul Caraş-Severin, a fost alocată bugetelor locale ale 51 de unităţi administrativ-teritoriale suma de 7.254.000 lei, pentru plata unor cheltuieli necesare pentru a asigura funcţionarea până la finalul anului.