mal DunareCăpitănia Zonală Drobeta-Turnu Severin a emis un aviz către navigatori prin care li se cere să reducă viteza şi să nu mai încarce navele la capacitate pentru evitarea eşuării pe bancurile de nisip formate pe Dunăre în aval de Barajul Porţile de Fier II. Potrivit  responsabilului cu siguranţa traficului fluvial, Marinică Genovu, măsurile impuse sunt generate de debitul afluent al Dunării care la intrarea în ţară, secţiunea Baziaş, este mai mic cu 2.000 mc/s faţă de media multianuală a lunii august, de 4.300 mc/s.