Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Caraş-Severin nu a fost lipsită de tensiuni şi contradicţii în plen.

Au fost supuse votului 7 proiecte de hotãtrâre, iar cel mai important şi cel mai disputat a fost cel referitor la reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin. În cele din urmă nu s-a modificat nimic, după cum afirmă preşedintele Consiliului, Romeo Dunca.

În continuare o parte dintre angajaţii care trebuie evaluaţi sunt în concediu medical. Se îmbolnăvesc pe rând sau toţi în acelaşi timp. Este vorba de trei angajaţi de la corpul de control. Aşa că procedurile trebuie reluate în şedinţa următoare.

Alte două proiecte au vizat rectificarea bugetului propriu al Judeţului şi pe cel al bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unor instituţii şi servicii publice de sub autoritatea Forului. Tot astãzi a fost modificat regulamentul privind acordarea finanţãrilor nerambursabile a proiectelor sportive din bugetul Consiliului.

De notat este şi faptul că a fost revocată hotărârea referitoare la înfiinţarea Centrului Județean de Cultură și Artă Caraș-Severin, care ar fi trebuit să contopească cele două instituții publice de cultură din subordinea Consiliului Județean. Romeo Dunca a spus că renunţă doar deocamdată la acest proiect, pentru că o eventuală contopire ar reduce semnificativ cheltuielile de funcţionare.