Grupul de Acţiune Locală Reşiţa anunţă că până în 21 aprilie se pot depune fişe de proiect pentru obţinerea unei finanţări nerambursabile cuprinse între 100.000 şi 400.000 euro, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020. Sunt eligibili furnizori autorizaţi de formare profesională şi centrele de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale.

Managerul Grupului de Acţiune Locală Reşiţa, Cristina Truţă:

Până în 21 aprilie se pot depune fişe de proiect pentru obţinerea unei finanţări nerambursabile de până la 400.000 euro, în cadrul apelului pentru microgranturi. Beneficiarii indirecţi vor fi 100 persoane din cele 5 zone zone urbane marginalizate ale municipiului Reşiţa, care vor urma un curs de antreprenoriat şi vor învăţa să conceapă un plan de afaceri. Vor fi selectate 10 planuri de afaceri care pot beneficia de până la 25.000 euro nerambursabili.

Obiectivul este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunităţile marginalizate, cu accent pe populaţia ce aparţine minorităţii rome.

Fişele de proiect se depun în format fizic la adresa biroul GAL Reşiţa, B-dul Alexandru Ioan Cuza, nr. 20, parter (Blocul fetelor – vizavi de Colegiul Naţional Traian Lalescu), într-un plic închis ce va avea pe exterior informaţiile referitoare la numărul apelului de fişe de proiect, numele solicitantului şi titlul fişei de proiect şi va fi însoţit de o adresă de înaintare.

Mai multe informaţii pentru a aplica în prezentul apel se găsesc pe site-ul http://galresita.ro secţiunea Ghiduri POR/POCU, unde puteţi consulta ghidul aferent apelului.