SONY DSCDirecţia silvică a judeţului Caraş-Severin nu concesionează suprafeţe de pădure din fondul forestier, proprietate publică a statului, avute în gestionare, ci doar închiriază temporar sau face shimb de parcele, a declarat pentru Radio România Reşiţa purtătorul de cuvânt al instituţiei, Mihai Bona. La cerere, se identifică locaţia, se întocmeşte un plan şi în funcţie de suprafaţa solicitată şi de speciile de arbori găzduite, agentul economic va achita pierderea de creştere şi valoarea mesei lemnoase, iar la retrocedarea suprafeţei acesta va avea obligaţia de reîmpădurire a terenului avut în exploatare. Masa lemnoasă de pe suprafaţa în cauză va fi exploatată de către ocolul silvic pe a cărui rază se află parcela închiriată şi va fi revalorificată la preţul pieţei, iar chiria lunară a suprafeţei se va calcula la valoarea vârstei exploatabilităţii arborilor găzduiţi. Potrivit lui Mihai Bona, la nivel de judeţ, sunt înregistrate zeci de astfel de solicitări de scoatere temporară a suprafeţelor din fondul forestier administrat de Direcţia silvică.