[AUDIO] Dezvoltare durabilă, eficiență și reducere a birocrației în județul Caraș-Severin

Consiliul Judeţean Caraş-Severin implementează un nou proiect cu finanţare europeană. Cu ajutorul acestuia, va fi digitalizată arhiva administrației județene, dar se va elaborara și o Strategie de Dezvoltare durabilă a județului pentru perioada 2022-2027.

Valoarea proiectului este de 3 milioane de lei, el fiind cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă. La evenimentul de lansare a fost prezent și preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Romeo Dunca. Acesta a subliniat importanța strategiilor necesare pentru atragerea de fonduri europene sau guvernamentale.

Din echipa de implementare fac parte mai mulți angajați ai Consiliului Județean și o parte dintre aceștia vor face cursuri și vor participa la schimburi de experiență cu specialiști în domeniul planificării strategice din Uniunea Europeană.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea capacității de planificare strategică pe termen lung și asigurarea calității serviciilor publice prin simplificarea procedurilor administrative pentru reducerea birocrației la nivelul Consiliului Județean Caraș-Severin. Prin atingerea obiectivelor și rezultatelor propuse, se va garanta promovarea dezvoltării durabile și a egalității de șanse.

Valoarea totală a proiectului este de 2.943.801,18 lei, din care valoarea cofinanțării Uniunii Europene este de 2.884.925,15 lei.

De același autor

Related Articles