Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Caraș-Severin a primit de la începutul lunii august un număr de 79 de cereri aferente lunii iulie 2020, depuse de angajatorii din județ pentru decontarea șomajului tehnic din fondurile bugetului asigurărilor pentru șomaj, pentru un număr de 285 de persoane.

În urma prelucrării documentelor depuse, a fost achitată până în prezent suma de 405.537 lei unui număr de 65 de agenți economici pentru 256 de angajați care au avut raporturile de muncă suspendate datorită reducerii sau întreruperii temporare a activității, total sau parțial, în cursul lunii iulie 2020.

De asemenea, angajatorii ai căror angajaţi au beneficiat de prevederile art. XI alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, precum şi angajatorii ai căror angajaţi au avut contractele individuale de muncă suspendate în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii şi nu au beneficiat de prevederile art. XI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, începând cu data de 1 iunie 2020, beneficiază de decontarea unei părți din salariu.

Suma care se decontează din bugetul asigurărilor pentru șomaj reprezintă 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările ulterioare.

În cursul lunii iulie 2020 au fost depuse pe platforma aici.gov.ro un număr de 872 de cereri pentru 8.889 de persoane care au avut contractele de muncă suspendate pentru șomaj tehnic și au reînceput activitatea în luna iunie a acestui an. Până la această dată, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Caraș-Severin a achitat suma de 8.250.766 lei unui număr de 803 angajatori pentru 8.612 salariați reveniți din șomaj tehnic.