[AUDIO] Aviz favorabil pentru zona schiabilă Semenic. Se fac paşi importanţi pentru dezvoltarea zonei turistice cărăşene

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Garda Forestieră Timişoara sprijină iniţiativa Primăriei Municipiului Reşiţa în vederea realizării obiectivului “Dezvoltarea Zonei turistice Semenic – Programul naţional de dezvoltare a turismului Schi în România”.

Conform comisarului şef, Amar Ienea, Garda Forestieră Timişoara a avizat scoaterea definitivă din fondul forestier naţional al terenului în suprafaţă totală de 23,05 hectare, cu condiţia menţinerii soluţiei de amplasare a obiectivului şi a respectării actelor administrative ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi cu menţiunea clară că se va introduce în circuitul silvic, în compensare, o suprafaţă de 25,3 hectare, proprietate a municipiului Reşiţa, teren limitrof fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de către Ocolul Silvic Reşiţa.

Amar Ienea

Amar Ienea a mai subliniat că, următorul pas pe care Primăria municipiului Reşiţa îl are de făcut în această ecuaţie este să devină proprietară a terenului şi apoi cu toate documentele să solicite eliberarea unei Hotărâri de Guvern prin care se va elibera un aviz final al APM Caraş-Severin de punere în posesie şi folosinţă.

Agenția pentru Protectia Mediului Caraș-Severin a emis avizul de mediu nr. 1/ 30.06.2020 pentru PLAN URBANISTIC ZONAL – Dezvoltarea zonei turistice Semenic, a transmis Mirela Ianoşi – consilier superior în cadrul instituţiei judeţene.

 Notă:

Aviz de mediu pentru planuri si programe – act tehnico-juridic scris, emis de către autoritatea competentă pentru protecția mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecția mediului în planul sau în programul supus adoptării.

Planul de Urbanism Zonal reprezintă o fază premergătoare realizării investițiilor, prevederile acestuia realizându-se conform reglementărilor in vigoare – Legea 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului cu modificările și completările ulterioare.

De același autor

Related Articles