Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Garda Forestieră Timişoara sprijină iniţiativa Primăriei Municipiului Reşiţa în vederea realizării obiectivului “Dezvoltarea Zonei turistice Semenic – Programul naţional de dezvoltare a turismului Schi în România”.

Conform comisarului şef, Amar Ienea, Garda Forestieră Timişoara a avizat scoaterea definitivă din fondul forestier naţional al terenului în suprafaţă totală de 23,05 hectare, cu condiţia menţinerii soluţiei de amplasare a obiectivului şi a respectării actelor administrative ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi cu menţiunea clară că se va introduce în circuitul silvic, în compensare, o suprafaţă de 25,3 hectare, proprietate a municipiului Reşiţa, teren limitrof fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de către Ocolul Silvic Reşiţa.

Amar Ienea

Amar Ienea a mai subliniat că, următorul pas pe care Primăria municipiului Reşiţa îl are de făcut în această ecuaţie este să devină proprietară a terenului şi apoi cu toate documentele să solicite eliberarea unei Hotărâri de Guvern prin care se va elibera un aviz final al APM Caraş-Severin de punere în posesie şi folosinţă.

Agenția pentru Protectia Mediului Caraș-Severin a emis avizul de mediu nr. 1/ 30.06.2020 pentru PLAN URBANISTIC ZONAL – Dezvoltarea zonei turistice Semenic, a transmis Mirela Ianoşi – consilier superior în cadrul instituţiei judeţene.

 Notă:

Aviz de mediu pentru planuri si programe – act tehnico-juridic scris, emis de către autoritatea competentă pentru protecția mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecția mediului în planul sau în programul supus adoptării.

Planul de Urbanism Zonal reprezintă o fază premergătoare realizării investițiilor, prevederile acestuia realizându-se conform reglementărilor in vigoare – Legea 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului cu modificările și completările ulterioare.