[AUDIO] Activitatea Ocoalelor Silvice din Caraş-Severin verificată de Direcţia silvică judeţeană. OS Băile Herculane prins cu ocaua mică!

Direcția silvică efectuează ample verificări ale calității actului administrativ la ocoalele silvice din subordine.

Direcția Silvică Caraș-Severin, ca unitate a Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, desfășoară actul de administrare prin cele 17 subunități (ocoale silvice), iar prin activitățile pe care le desfășoară urmărește aplicarea strategiei naționale în domeniul silviculturii, acționând pentru apărarea, gestionarea, conservarea și dezvoltarea durabilă a fondului forestier proprietate publică a statului, respectiv a celui proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale sau proprietate privată pe care îl administrează, precum și gestionarea fondurilor cinegetice, pentru recoltarea, prelucrarea și valorificarea produselor specifice fondului forestier.

Periodic și sistematic, Direcția Silvică Caraș-Severin prin personalul angajat în centrala direcției, derulează activități de verificare a activității ocoalelor silvice. O astfel de acțiune de control se desfășoară în aceste zile la Ocolul Silvic Băile Herculane unde, din păcate, actul de administrare, cel puțin în ultima perioadă, se dovedește că a înregistrat deficiențe majore, exemplu stând faptele ilegale identificate în parchetele de exploatare contractate de operatori economici ca masă lemnoasă pe picior, în parchetele exploatate de către prestatori servicii sau în cantoanele gestionate de personalul silvic, constând în:

  • Utilizarea ilegală a ciocanelor de marcat de către angajați ai ocolului silvic, fiind marcat ilegal un volum de 142 mc într-un singur parchet de exploatare a masei lemnoase;
  • Executarea de drumuri de colectare a masei lemnoase pe trasee neautorizate pe o lungime de 1,5 km;
  • Scoaterea din rădăcini ale arborilor nemarcați cu utilaje utilizate construirea căilor de colectare a lemnului din parchete (excavatoare);
  • Tăieri ilegale de arbori nemarcați 339 mc cu o valoare 150.600 lei;
  • Confiscarea fizică a unui volum de 55 mc cu o valoare de 11.418 lei.

Pentru faptele de natură penală identificate Direcția Silvică Caraș-Severin va sesiza organele de cercetare abilitate, faptele de natură contravențională au fost sancționate, iar pentru personalul silvic implicat se vor demara și acțiuni de cercetare disciplinară preliminară în vederea luării celor mai drastice măsuri de sancționare, mergând până la desfacerea contractului individual de muncă, în funcție de gravitatea faptelor săvârșite.

Direcția silvică își asumă în continuare rolul de administrator responsabil și transparent și nu va tolera activități ilegale, desfășurând permanent acțiuni de identificare a acestora la toate ocoalele silvice, chiar în aceste zile desfășurându-se verificări la Ocoalele Silvice Reșița și Berzasca.

Purtătorul de cuvânt al Direcţiei silvice Caraş-Severin, Dan Câmpan pentru Radio Reşiţa:

Dan Câmpan

De același autor

Related Articles