Aproape 10 mii de cărăşeni iau pensii comunitare

198

Dacă la începutul acestui an, la Casa Judeţeană de Pensii Caraş-Severin erau înregistrate 9.410 solicitări pentru pensia comunitară, de către lucrătorii migranţi, în luna noiembrie 2018 numărul acestor solicitări a crescut la 9.719. În această categorie intră persoanele care au desfăşurat activităţi profesionale atât în România, cât şi în alte state, între care trebuie să existe acorduri în ceea ce priveşte recunoşterea prestării muncii. Cele mai multe solicitări au venit din partea cărăşenilor care au muncit în Austria, Cehia, Italia şi Franţa.

Directorul Casei Judeţene de Pensii Caraş-Severin, Dorin Brăilă:

Pensia comunitară se calculează prin însumarea perioadelor de asigurare realizate în România cu cele de asigurare realizate în statul în care solicitantul a desfăşurat activităţi profesionale. „Procedurile pentru un astfel de dosar durează mai mult până se fac traducerile necesare, căci în baza acestora se emit deciziile de pensionare şi alte formulare“, a declarat Dorin Brăilă, directorul Casei Judeţene de Pensii Caraş-Severin. Traducerea unor astfel de documente se realizează la un traducător autorizat în Bucureşti.

(Ada Botezan)