Antreprenoriat sustenabil în Regiunea Vest

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Caraş-Severin implementează proiectul Antreprenoriat sustenabil în Regiunea Vest.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea competenţelor antreprenoriale, sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale ale acestora şi creşterea sustenabilă a ocupării în Regiunea Vest prin înfiinţarea şi susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană din regiune.

Proiectul işi propune infiinţarea, şi sprijinirea pentru minim 36 întreprinderi şi crearea a peste 72 locuri de muncă.

În cadrul proiectului va fi selecţionat grupul ţintă, format din cel puţin 320 de persoane între 18 şi 65 de ani (angajaţi, persoane inactive, şomeri) care au domiciliul în mediul urban sau rural din Regiunea Vest şi intenţionează să înfiinţeze o afacere nonagricolă în zona urbană din regiune.

Nu pot face parte din grupul ţintă tinerii între 18 şi 24 de ani care nu au un loc de muncă, precum şi pensionarii.

Într-o primă etapă, care va dura 12 luni, aceste persoane vor participa la cursurile de formare antreprenorială, finalizate prin elaborarea unui plan de afaceri. În urma unei evaluări, vor fi selecţionate cele mai bune 36 de planuri de afaceri care pot primi o finanţare de maxim 40.000 de euro.

Planurile de afaceri care vor îndeplini criteriile de eligibilitate trebuie să fie viabile şi de calitate, să asigure succesul şi sustenabilitatea afacerilor viitoare, să contribuie la ocuparea unui număr cât mai mare de persoane, să respecte principiile dezvoltării durabile şi să contribuie la realizarea temelor secundare ale Programului.

Ulterior finalizării procesului de selecţie a planurilor de afaceri, în a doua etapă a derulării proiectului, de 18 luni, vor fi furnizate fiecărui participant servicii personalizate de consiliere, consultanţă şi mentorat pentru asigurarea înfiinţări şi demarării funcţionării afacerii.

În această etapă va fi acordat ajutorul de minimis reprezentând 75% din suma solicitată, pentru iniţierea şi funcţionarea afacerii. A doua tranşă va fi solicitată numai dacă în primele 12 luni de funcţionare, întreprinderea va realiza venituri reprezentând 30% din prima tranşă acordată.

Etapa a treia, cu o durată de şase luni, va consta într-un program de monitorizare a funcţionării şi dezvoltării afacerii finanţate pentru atingerea tuturor obiectivelor şi indicatorilor asumaţi prin proiect.

Proiectul, a cărui valoare este de 8.353.615, 81 lei (7.100.573,44 lei din Fondul Social European și 1.253.042,37 lei din Bugetul naţional), este finanţat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, Obiectivul specific 3.7 „Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”, se derulează pe o perioadă de trei ani, între 12.01.2018 şi 11.01.2021.

Alte informaţii relevante despre avantajele participării la proiect, oportunităţile oferite prin serviciile furnizate şi principalele condiţii pentru a beneficia de aceste servicii şi de ajutorul de minimis vor putea fi găsite pe site-ul dedicat proiectului, precum şi pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, www.fonduri-ue.ro

(Marius Căruntu)

 

De același autor

Related Articles