Inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă din Caraş-Severin au desfăşurat recent activităţi de control în cadrul Campaniei Naţionale pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniile – construcţii (cod CAEN 41,42,43) şi întreţinerea şi repararea autovehiculelor(cod CAEN 452).

Au fost verificaţi 53 de angajatori, la 2 dintre aceştia fiind identificate 6 persoane care prestau muncă fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă, firmele în cauză fiind sancţionate contravenţional cu amendă totală în valoare de 120.000 lei.

Pentru deficienţele constatate (neîntocmirea în formă scrisă a contractului individual de muncă, nerespectarea repausului săptămânal, neîntocmirea corectă a foilor colective de prezenţă) au fost dispuse angajatorilor verificaţi 40 de măsuri obligatorii.

Insistăm asupra faptului că munca nedeclarată este un fenomen extrem de nociv din cauza consecinţelor sociale şi economice pe care le produce pentru ambele părţi – angajator/lucrător:

  • lucrătorul este lipsit de protecţie socială (ex: nu beneficiază de concediu de odihnă/medical remunerat, indemnizaţie de şomaj, indemnizaţie pentru creşterea copilului, dreptul la pensie, nu are siguranţa plăţii pentru munca prestată; nu poate să demonstreze prin acte oficiale vechimea în muncă şi experienţa de lucru, nu poate obţine credit bancar, nu este asigurat la sistemul public de sănătate, etc.);
  • lucrătorul nu se bucură de drepturile protective privind securitatea şi sănătatea în muncă, de echipament de lucru şi protecţie, în funcţie de specificul activităţii;
  • angajatorul riscă să lucreze cu lucrători lipsiţi de profesionalism şi seriozitate, neavând posibilitatea legală de a-i responsabiliza pentru eventualele prejudicii produse, performanţele firmei fiind afectate;
  • angajatorul nu poate beneficia de subvenţii din partea statului pentru angajarea anumitor categorii de persoane;
  • angajatorul riscă amenzi considerabile atunci când nu întocmeşte forme legale de angajare, iar în acelaşi timp şi lucrătorul identificat poate fi sancţionat contravenţional;
  • bugetul de stat este prejudiciat prin sustragerea de la plata impozitelor şi a contribuţiilor sociale.

Munca nedeclarată nu va putea fi eliminată decât prin responsabilizarea fiecărei părţi a raportului juridic de muncă (lucrător-angajator), prin înțelegerea corectă a avantajelor și dezavantajelor acestei munci.