Amenajarea depozitului de deşeuri inerte din zona Fântânele – Arad, pe făgaş normal

511

În şedinţa Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 3 septembrie 2018, a fost aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism pentru obiectivul de investiţie: Amenajare depozit deşeuri inerte, în zona Fântânele.

În contextul actual al problemei gestionării deşeurilor inerte şi având în vedere necesitatea implementării unei soluţii viabile, în acord cu normele europene de protecţie a mediului, Direcţia Tehnică a Primăriei Municipiului Arad, prin Serviciul Investiţii şi Dezvoltare Imobile, a formulat un program în vederea demarării investiţiei pentru amenajarea unui depozit destinat deşeurilor inerte din municipiul Arad.

Amenajarea depozitului de deşeuri inerte în locaţia propusă de municipalitate a stârnit numeroase discuţii în plenul şedinţei CLM, mai ales că în sală au fost prezenţi şi câţiva locuitori din Fântânele şi Sânicolau Mic.

“Evident că proiectul municipalităţii a generat foarte multe discuţii, alimentate de frica locuitorilor din zonă de a nu se depozita gunoi menajer sau deşeuri periculoase. Nu este cazul. Este vorba despre deşeuri inerte. Dar aşa cum am precizat în şedinţă, imediat după ce am obţinut votul, statul român are în proprietate peste 1000 ha şi i-am rugat pe consilierii PSD să facă demersurile necesare pentru a obţine o suprafaţă rezonabilă de câteva hectare pentru a amenaja depozitul în altă parte”, a declarat viceprimarul municipiului Arad, Călin Bibarţ.

Cu privire la acest subiect doamna Lilioara Stepănescu, secretar al Primăriei Municipiului Arad, a precizat: “În primul rând doresc să comunic faptul că există avizul Agenţei de Protecţie a Mediului. Acest depozit de deşeuri inerte se realizează chiar la cererea expresă a autorităţilor din domeniul mediului. Subliniez că nu a fost simplu de găsit un teren potrivit deoarece este necesar ca acesta să fie din altă categorie de fertilitate decât categoria I şi a II-a. Terenul în discuţie a fost şi este arabil, în extravilan. Avem toate avizele prevăzute de lege, inclusiv cel de la Ministerul Agriculturii, care subliniază faptul că este în categoria a III-a de fertilitate. Am înţeles că unii oameni se aşteaptă să fie vorba despre deşeuri biodegradabile. Nu este cazul. Este vorba despre deşeuri inerte. Nu fac parte din categoria celor periculoase, nici nepericuloase. Potrivit legii, deşeul inert este acela care nu se supune transformării şi nu prezintă pericol pentru sănătatea populaţiei.

Necesitatea implementării proiectului rezidă în dezvoltarea recentă a oraşului, în toate domeniile de activitate economică şi socială, preponderent în activitatea de construcţii.

Necesitatea acestui depozit de deşeuri inerte a apărut din legislaţia care reglementează aceste aspecte. Depozitul propus este destinat acestui tip de deşeuri: betoane, cărămizi, ţiglă, rezultate din construcţii. În avizul pe care îl avem, cu privire la mediu, sunt cuprinse toate etapele, inclusiv modul de operare şi de monitorizare pe parcursul realizării depozitării deşeurilor inerte. Din nefericire, la momentul de faţă, mare parte din deşeurile rezultate din construcţii le găsim aruncate pe terenuri adiacente drumurilor“, a subliniat doamna Elena Portaru, Director al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Arad.

Prin prezentul proiect municipalitatea arădeană urmăreşte gestionarea deşeurilor rezultate în urma construcţiilor şi demolărilor, promovarea unei abordări corecte, integrate a managementului deşeurilor din construcţii şi demolări, şi îmbunătăţirea modului de gestionare a deşeurilor produse, în scopul reducerii cantităţilor de deşeuri depozitate şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu. În prezent, depozitul A.S.A. Arad nu primeşte spre depozitare/tratare deşeuri din construcţii şi demolări, întrucât nu dispune de facilităţile necesare.