Admiterea la liceu pentru anul 2017 va începe în luna iunie, atunci când toți elevii care au finalizat clasa a VIII-a vor fi cuprinși în listele celor care urmează să candideze pentru un loc la liceu.

Ministerul Educației Naționale a anunțat că se va schimba calculul mediei de admitere. Practic, ponderea mediilor din clasele V – VIII va fi doar de 20%, față de 25% cât a fost până acum.

Aveți mai jos și programul complet pentru admiterea la liceu în 2017.
Pregătirea admiterii la liceu 2017 
3 februarie 2017 Elaborarea unui plan de măsuri județean / al municipiului București pentru organizarea admiterii la liceu.
1 martie 2017 Inspectoratele școlare vor anunța metodologia de organizare a probei la limba maternă.
Comisia Națională de Admitere va transmite modelul fișei de înscriere la liceu și anexa acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limba modernă sau maternă.
2 mai 2017
Se vor afișa ofertele de școlarizare și formare profesională, în funcție de profiluri, calificări profesionale și domenii, pentru filiera tehnologică a învațamantului liceal.
Se vor stabili codurile fiecărei unitati de invatamant liceal sau profesional, in functie de profiluri, specializari, filiere si limba de predare.
Tiparirea brosurilor cu informatii despre admiterea la liceu.
5 mai 2017 Brosurile cu informatii despre admiterea la liceu vor fi livrate in scoli.
Inspectoratele vor trimite scolilor gimnaziale listele centrelor de inscriere si a scolilor arondate fiecarui centru.
Se va afisa in scoli  graficul sedintelor de completare a optiunilor de catre absolventii de gimnaziu si parintii acestora.
15 mai 2017
Brosurile de admitere ale fiecarui judet vor fi transmise, in versiune electronica si tiparita, catre Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice.
11 – 31 mai 2017
Vor avea loc sedinte cu parintii si viitorii absolventi pentru prezentarea planului de scolarizare si a procedurilor de admitere.
14 iunie 2017
Unitatile de invatamant gimnazial vor transmite comisiei de admitere judeteana / a municipiului Bucuresti baza de date cuprinzand:
–          mediile generale de absolvire ale elevilor care au terminat clasa a VIII-a
–          elevii corigenti
–          elevii repetenti
–          elevii exmatriculati
–          elevii cu situatia scolara neincheiata
 
2 iulie 2017
Comisia Nationala de Admitere va transmite comisiilor judetene baza de date cu mediile de admitere si ierarhia judeteana prin activarea sectiunilor si rapoartelor specifice in aplicatia informatica centralizata
3 iulie 2017
Fiecare unitate de invatamant gimnazial va afisa lista candidatilor in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere.
 3 – 5 iulie 2017 Se vor elibera fisele de inscriere pentru candidatii care solicita sa participe la admitere in alt judet.
Probele de aptitudini din cadrul admiterii la liceu 2017 – 2018
18 – 19 mai 2017
Eliberarea anexelor fiselor de inscriere pentru absolventii care opteaza pentru participarea la probele de aptitudini.
22 – 23 mai 2017 Inscrierea la probele de aptitudini.
24 – 27 mai 2017 Desfasurarea probelor de aptitudini.
29 mai 2017
Afisarea rezultatelor probelor de aptitudini.
Depunerea contestatiilor (acolo unde este permis de metodologie).
31 mai 2017
Afisarea rezultatelor in urma contestatiilor.
4 iulie 2017
Candidatii respinsi de la clasele pentru care au sustinut probe de aptitudini isi vor ridica fisele de inscriere de la liceele vocationale respective.
Transmiterea in format electronic a listei candidatilor admisi in fiecare judet, la clasele la care au sustinut probe de aptitudini, prin confirmarea incheierii operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata.
Proba la limba moderna sau materna
18 – 19 mai 2017
Eliberarea anexelor fiselor de inscriere pentru elevii care doresc sa participe la probele de verificare a cunostintelor de limba materna sau moderna.
22 – 23 mai 2017 Inscrierea pentru probele la limba moderna sau materna.
24 – 27 mai 2017 Desfasurarea probelor la limba moderna sau materna.
29 mai 2017
Afisarea rezultatelor la probele la limba moderna sau materna.
Depunerea contestatiilor (acolo unde este permis de metodologie).
31 mai 2017
Afisarea rezultatelor finale in urma contestatiilor.
Transmiterea listei cu rezultatele finale la proba la limba moderna sau materna catre comisia de admitere judeteana / a municipiului Bucuresti, prin completarea datelor in aplicatia informatica centralizata.
1 – 2 iunie 2017 Candidatii vor ridica anexele fiselor de inscriere de la unitatile la care au sustinut probele la limba moderna sau materna.
7 iunie 2017
Candidatii care au sustinut probele de evaluare la limba moderna sau materna vor depune anexele fiselor de inscriere la unitatile de invatamant gimnazial absolvite.

 

1 COMENTARIU

  1. Cam 50% intra la liceu,dintre acestia cam 80% de la orase.Ceilalti ar trebui indreptati spre scoli profesionale unde in primul an sa se recapituleze cunostintele de limba roman si matematica.Dupa absolvirea scolii profesionale sa urmeze la seral liceul fara examen.Sub 10% se vor indrepta spre seral.

Comments are closed.