profesori timis

11 profesori, factori de decizie şi specialişti în domeniul educaţiei, din zece ţări europene, au început ieri o vizită de studiu în municipiul Arad, care se desfăşoară în perioada 21 – 25 octombrie. După cum a precizat coordonatorul programului din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad, Laura Nădăban, vizita are ca temă „Updates and Upgrades in Teacher Education” (Actualizări şi optimizări în educaţia profesorilor), acţiunea fiind finanţată de Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (CEDEFOP). Scopul vizitei este acela de facilitare a schimbului de informaţii şi de experienţă între factorii de decizie şi specialiştii din domeniul educaţional, pentru interesele comune ale ţărilor participante, în domeniile educaţiei generale, a învăţământului vocaţional precum şi în domeniul învăţământului superior.

IŞJ Arad, în calitate de instituţie organizatoare şi iniţiatoare a vizitei de studiu, îşi propune să ofere participanţilor oportunitatea de a vizita instituţii şcolare şi de a dezbate împreună cu directori de şcoli, experţi în educaţie, formatori, dar şi cu cadre didactice universitare, subiecte de actualitate în domeniul formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.

Activităţile incluse în programul vizitei cuprind: dezbateri, mese rotunde, ateliere de lucru, vizite la instituţii cu experienţă în domeniul formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice. Toate aceste activităţi au ca scop să asigure crearea unui forum de discuţii pe teme de interes european şi să genereze un schimb continuu de bune practici, idei şi informaţii între participanţii în program, incluzând atât vizitatorii, cât şi gazdele.

Ţările reprezentate în vizita de studiu la Arad sunt: Elveţia, Germania, Norvegia, Spania, Marea Britanie, Polonia, Portugalia, Italia (2 participanţi), Irlanda şi Cehia.