Pe linia prevenirii situațiilor de urgență, Inspecţia de Prevenire a acţionat pentru respectarea cadrului legal privind managementul situaţiilor de urgenţă şi îndeplinirea, la nivel judeţean, a funcţiilor de avizare, îndrumare, informare preventivă şi control.

În perioada analizată, au fost efectuate 284 de controale pe linia apărării împotriva incendiilor şi a protecţiei civile, care au condus la identificarea a 1092 de deficienţe, din care 55 au fost înlăturate operativ, pe timpul controalelor. S-au aplicat 133 amenzi, în cuantum total de peste 200.000 lei şi 622 de avertismente. De asemenea, au fost soluţionate 3 petiţii pe linia apărării împotriva incendiilor. S-au înregistrat 49 de solicitări de avize de securitate la incendiu, 21 fiind respinse iar din cele 19 solicitări pentru autorizaţii de securitate la incendiu, 7 nu au fost aprobate din cauza dosarelor incomplete.

La nivelul instituţiilor publice, operatorilor economici şi localităţilor de pe teritoriul judeţului au fost executate un număr de 273 de exerciţii de alarmare, evacuare şi intervenţie la locul de muncă, în caz de incendiu.

Pe timpul controalelor desfășurate s-au efectuat și activităţi de informare preventivă, prin instructaje în domeniul apărării împotriva incendiilor şi cu privire la modul de comportare pe timpul situaţiilor de urgenţă, precum şi prin distribuirea a peste 7900 de materiale informative tipărite, sub forma de afişe şi flyere. De asemenea, în perioada iulie-septembrie 2018, personalul Inspecției de Prevenire a elaborat materiale de informare preventivă care au fost puse la dispoziția cetățenilor prin intermediul mass-media locală și prin publicarea pe site-ul inspectoratului.

Odată cu începerea noului an școlar, s-au reluat și activitățile specifice desfășurate în sprijinul cercurilor de elevi, fiind îndrumate 5 cercuri „Prietenii pompierilor” şi 5 cercuri „Cu viaţa mea apăr viaţa”.

Unul dintre obiectivele instituției noastre este consolidarea capacității de reacție în situații de urgență a populației, autorităților, instituțiilor și operatorilor privați. Au desfășurate 10 activități de instruire a șefilor serviciilor voluntare pentru situații de urgență, o activitate de pregătire în comun a membrilor serviciilor voluntare din raionul de intervenție al Detașamentului de Pompieri Caransebeș, împreună cu forțele profesioniste de intervenție și sesiunea semestrială de pregătire a șefilor serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență și a șefilor centrelor operative cu activitate temporară.

Totodată, s-au desfășurat 2 activități de instruire și pregătire a beneficiarilor centrelor de zi pentru persoane vârstnice și copii, iar în perioada 15-16 septembrie 2018, cetățenii din Reșița și Oravița, au avut ocazia de a participa la instruiri susținute de paramedici profesioniști, cu privire la acordarea primului ajutor de bază, în cadrul Caravanei SMURD ”Fii Pregătit!”.

În trimestrul analizat, 23 de voluntari recrutați în cadrul programului ”Salvator din pasiune” au absolvit cursul de prim-ajutor de bază, iar 2 voluntari au parcurs cursul de prim-ajutor calificat organizat la ISU Timiș. Voluntarii au participat, alături de cadrele inspectoratului la 62 de activități de informare preventivă și educare a populației.

 

Acțiunile de intervenție ale Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Semenic” al judeţului Caraş-Severin a înregistrat 906 de intervenţii, astfel:

 • 46 incendii;
 • 44 incendii de vegetaţie şi altele (arderi necontrolate);
 • 82 alte situaţii de urgenţă;
 • 41 acţiuni pentru protecţia comunităţilor;
 • 693 intervenţii S.M.U.R.D.
 • descarcerare – 43;
 • asistenţă medicală de urgenţă – 580;
 • asistenţă persoane – 70.
 • 3 misiuni pirotehnice,
 • 56 evenimente publice de amploare,
 • 23 intervenţii pentru înlăturarea efectelor inundaţiilor.
 • 8 intervenţii pentru protecţia mediului (spălare căi publice), 11 salvări animale şi 22 alte intervenţii (degajare carosabil/ deblocare uşi, acţiuni căutare persoană etc.).