Inspectoratul Teritorial de Muncă din Caraş-Severin va derula,îÎn perioada aprilie – noiembrie 2017, acţiunea de monitorizare şi verificare a modului în care unităţile, unde s-au înregistrat accidente de muncă, duc la îndeplinire măsurile dispuse cu ocazia cercetării evenimentelor, măsuri care au drept scop principal prevenirea evenimentelor similare prin sporirea nivelului securităţii şi sănătăţii în muncă.

Obiectivul general al acestor inspecţii îl constituie creşterea gradului de conştientizare al angajatorilor şi al lucrătorilor din unităţile din grupul ţintă în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă pentru eliminarea/diminuarea accidentelor de muncă şi promovarea stării de bine la locul de muncă, cu consecinţe benefice în plan social şi profesional.

Acţiunile se vor desfăşura în două etape:

– prima etapă (aprilie – mai) constă în informarea partenerilor sociali din unităţile unde s-au înregistrat accidente de muncă în ultimii cinci ani despre modul de derulare a acţiunii şi tematica abordată;

– a doua etapă (iunie – noiembrie) constă în verificarea prin acţiuni de control la angajatori a modului de realizare a măsurilor dispuse prin procesele verbale de control întocmite cu ocazia cercetărilor evenimentelor.

Anul trecut, la Inspectoratul Teritorial de Muncă din Caraş-Severin au fost comunicate 79 de evenimente produse pe teritoriul judeţului soldate cu 94 de victime, din care 15 persoane decedate.