În încercarea de a pune capăt defrișărilor, Guvernul înființează Garda Forestieră Națională. Noua instituție va supraveghea activitățile din fondul forestier și cel cinegetic. Executivul a aprobat ieri OUG pentru înființarea Gărzii Forestiere Naționale, anunță Ministerul Mediului. Tanczos Barna spune că măsura a fost luată pentru obținerea unor rezultate mai bune în lupta împotriva infracționalității de mediu, în special a tăierilor ilegale de păduri.

Garda Forestieră Națională este instituţie publică ce va funcţiona ca structură de specialitate a administraţiei publice centrale care răspunde de silvicultură, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat și se va afla în subordinea autorităţii publice centrale pentru silvicultură.

Conducerea Gărzii Forestiere Naționale este asigurată de un inspector general cu rang de secretar de stat, care are calitatea de ordonator secundar de credite, ajutat de un inspector general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, angajați în condițiile legii. Gărzile Forestiere trec în subordinea Gărzii Forestiere Naționale, ca instituții publice cu personalitate juridică.

România se confruntă cu o mare problemă a deflișărilor de ani de zile, mai puțin de 1% dintre transporturile de lemn sunt verificate la ieșirea din pădure, atrage atenția organizația WWF România.

Aceasta a monitorizat video, timp de 3 săptămâni, din 3 locuri diferite, transporturile de lemn la ieșirea din pădure și a constatat că se fură în continuare din pădurile României, chiar și atunci când există un aviz pentru materialul lemnos.