Direcția de Asistență Socială Reșița demarează din 1 octombrie, acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional.

Copiii dezavantajați din învățământul de stat preșcolar ( grădiniță ), primar și gimnazial, fără sprijin material, beneficiază în anul școlar 2020-2021 de sprijin financiar acordat sub formă de tichet social pe suport electronic în cuantum de 500 de lei/an școlar. Aceste tichete vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii, constând în: articole pe papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței. Destinatar final al acestui sprijin educațional este copilul.

Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții sunt următoarele:

 • să aibă domiciliul/reședința pe raza municipiului Reșița;
 • venitul net lunar pe membru de familie realizat în luna septembrie 2020 să fie de până la 284 lei, inclusiv, pentru copiii din învățământul de stat preșcolar;
 • venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna septembrie a acestui an să fie de până la 1.115 lei, inclusiv, pentru copiii din învățământul primar și gimnazial;
 • să facă dovada înscrierii copilului la grădiniţă sau școală.

Pentru anul şcolar 2020-2021, cererile se depun de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului, în perioada 01.10.2020 – 08.10.2020, la sediul Direcției de Asistenţă Socială Reșița, str. Piața Republicii, nr.44, în cadrul programului cu publicul, însoţite de următoarele actele doveditoare:

 • acte de identitate ale părinților /repezentantului legal ( în original și copie);
 • documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal, în original și copie, după caz (hotărâre judecătorească de încredințare, încuviințare a adopției , dispoziția conducătorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sau hotărârea instanței de judecată pentru măsura plasamentului, hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/ dispoziția autorității tutelare, potrivit legii ) ;
 • certificatele de naștere ale copiilor ( original și copie) ;
 • dovada înscrierii la grădiniță/ școală ;
 • certificat de căsătorie părinți în original și copie ( după caz) ;
 • certificat de deces părinte ( unde este cazul) în original și copie ;
 • acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor (după caz) ;
 • hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor și, după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei (după caz).