Sancţiuni pentru zilieri cu până la 2000 de lei

Inspectoratul Teritorial de Muncă din Caraş-Severin aduce la cunoştinţă faptul că, prin Ordonanţa de Urgenţă nr.114/2018, s-a modificat Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, noua prevedere legislativă intrând în vigoare la data de 29 decembrie 2018.
Principalele modificări sunt cele referitoare la:

  • domeniile de activitate în care se poate presta muncă necalificată cu caracter ocazional, acestea fiind agricultură, vânătoare şi servicii anexe – diviziunea 01; sivicultură, cu excepţia exploatări forestiere – diviziunea 02; pescuit şi acvacultură – diviziunea 03;
  • durata activităţii prestate ca zilier care poate fi de maxim 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari, cu excepţia zilierilor care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic. Totodată, un beneficiar nu poate utiliza o persoană zilier mai mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu fiind astfel impusă condiţia ca, pentru activităţi ce necesită o perioadă mai mare de timp, să fie încheiate contracte individuale de muncă pe perioadă determinată.
    Ca element de noutate, Ordonanţa de Urgenţă nr.114/2018 introduce sancţiuni pentru zilieri dacă nu respectă numărul de zile cumulate în decursul unui an calendaristic, fiind pasibili de a fi sancţionaţi contravenţional cu amendă cuprinsă între 500 – 2.000 lei. (Comunicat ITM)

De același autor

Related Articles