3255 persoane şi-au găsit un loc de muncă cu sprijinul AJOFM Caraş-Severin

În primele 9 luni ale anului 2018, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Caraş-Severin au fost încadrate în muncă 3255 persoane, dintre care 1337 femei.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de referinţă, 957 au peste 45 de ani, 831 au vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani, 831 au între 25 şi 35 de ani, iar 636 sunt tineri sub 25 de ani (560 tineri NEET).

În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 1940 provin din mediul urban, iar 1315 persoane sunt din mediul rural.
Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii liceale (1155), urmate de cele cu studii gimnaziale (840), profesionale şi arte şi meserii (602) şi primare şi fără studii (326). Numărul celor cu studii universitare este de 245, iar cei cu studii postliceale sunt în număr de 87.

Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM 3255, 2137 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţe.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.

Astfel, în primele 9 luni ale anului 2018, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 5256 persoane.

Pentru mai multe informaţii despre activitatea Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Caraş-Severin, puteţi accesa www.ajofmcs.ro .