Comitetul Județean pentru Situaþii de Urgențã Caras Severin s-a întrunit vineri pentru a aproba scenariile de funcþionare a școlilor pentru aceastã saptãmânã. Astfel, din totalul de 409 unitãți de învãțãmânt, 245 sunt în scenriul verde, iar 164 în cel galben.

Este a treia sãptãmânã la rând fãrã școli în scenariul roșu.

Nr unități de învățământ în scenariul 1 verde: 245 (participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învăţământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție)

Nr unități de învățământ  în scenariul 2 galben: 164  (participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ, a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, a XIII-a și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, precum și a elevilor din învățământul special, indiferent de clasă, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor protecție sanitară și participarea zilnică, în sistem online a elevilor din celelalte clase/ani de studiu

Urmare a hotărârilor de CA transmise de unitățile de învățământ și aprobate prin hotărârea Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin, în prezent sunt suspendate temporar cursurile, în modalitatea ,,față în față”, pentru o clasă din unitățile de învățământ din județul Caraș-Severin, după cum urmează:

Nr. crt.Unitatea de învățământCazuri confirmateClasaPerioada
 Colegiul Național ”Traian Doda” Caransebeș1 elevClasa a IV-a B13.05.2021-27.05.2021

Situație epidemiologică școli:

  • Nr. copii/elevi confirmați SARS – CoV – 2: 15
  • Nr. personal confirmat SARS – CoV – 2: 3
  • Nr. clase/grupe cu activitatea față în față suspendată ca urmare a cazurilor confirmate de SARS – CoV – 2: 1