expeditie-romaneasca

Fluviul Dunărea va fi monitorizat până pe 26 septembrie, de unii dintre cei mai mari experţi în domeniu din Europa. Aceştia au pornit de la izvoarele fluviului, din Germania în cadrul unei expediţii comune de supraveghere a Dunării, fiind una dintre cele mai vaste acţiuni, din lume, ce se desfăşoară de-a lungul unui curs de apă. Ca şi la celelalte două ediţii anterioare, echipa de lucru îşi propune să strângă noi informaţii cu privire la parametrii de calitate ai fluviului care nu sunt acoperiţi de monitorizarea desfăşurată permanent de către ţările riverane şi, în acelaşi timp, are ca scop colectarea unor date uşor comparabile pentru tot cursul de apă. Expediţia reuneşte experţi şi oameni de ştiinţă din Austria, Slovacia, Ungaria, Serbia, Croaţia, Bulgaria şi România.