Noi măsuri luate de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin în contextul pandemiei de COVID-19

În cadrul şedinţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin, de ieri, 02.12.2020, a fost adoptată Hotărârea nr. 57/02.12.2020, după cum urmează:

Art.1. Se aprobă Anexa nr.1 referitoare la Încadrarea în limitele de incidenţă cumulată a cazurilor de COVID-19 pe ultimele 14 zile, la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin, la data de 02.12.2020, pe baza analizelor prezentate de către Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Caraş-Severin.

Măsurile pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic la nivelul judeţului Caraş-Severin, conform prevederilor HGR nr.967/2020, sunt prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.Art.2. Măsurile pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic la nivelul judeţului Caraş-Severin se aplică pentru o perioadă de 14 zile (03.12. – 16.12.2020), urmând a fi reevaluate la finalul acestei perioade, pe baza analizei prezentate de către Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Caraş-Severin.Art.3. (1).

Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de astăzi şi este valabilă pentru unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului Caraş-Severin prevăzute în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre şi se va publica pe site-urile Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin.(2).

Prin excepţie de la alin.(1), art.3, pentru unităţile administrativ-teritoriale: Vermeş, Gârnic, Reşiţa, Caraşova, Zorlenţu Mare, Lăpuşnicu Mare, Sasca Montană, Doclin, Naidăş, Bozovici, Bucoşniţa, Cornea, Moldova Nouă, Băile Herculane, Obreja, Constantin Daicoviciu, Ciclova Română, Anina, Târnova, Coronini, Păltiniş, Cornereva, Oţelu Roşu şi Ciudanoviţa rămân valabile, măsurile stabilite prin HCJSU nr.56/26.11.2020, pe perioada de aplicare a acesteia (27.11. – 10.12.2020).Art.4. (1).

Prezenta Hotărâre se transmite prin grija Secretariatului Tehnic Permanent, prin e-mail, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin şi unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin.(2). Prin grija Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență prezenta hotărâre se va afişa la loc vizibil şi va fi diseminată în mod corespunzător.Hotărârea nr. 57/02.12.2020 şi anexele aferente pot fi accesate pe site-ul Instituţiei Prefectului – Caraş-Severin la secţiunea Activităţi/Situaţii de urgenţă.

I. Măsurile prevăzute în HGR nr.967/2020 pentru unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin în care incidenţa cumulată a cazurilor de COVID-19, în ultimele 14 zile este mai mare de 3 / 1.000 locuitori, respectiv Ezeriş, Berzovia, Buchin, Caransebeş, Sacu, Goruia, Iablaniţa şi Luncaviţa :

1. În spaţiile publice închise, spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun şi la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie;

2. Pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în spaţii deschise, precum şi a întrunirilor de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de divertisment în spaţii închise, cu excepţia celor organizate şi desfăşurate potrivit punctelor 2 – 21 de la art.1 din Anexa nr.3 la HGR nr.967/2020;

3. Se interzice desfăşurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private;

4. Activităţile de pregătire fizică în cadrul structurilor şi bazelor sportive, constând în cantonamente, antrenamente şi competiţii sportive organizate pe teritoriul României, pot fi desfăşurate numai în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Competiţiile sportive se pot desfăşura pe teritoriul României fără spectatori, numai în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

6. În condiţiile pct. 4, se permite desfăşurarea de către sportivii profesionişti, legitimaţi şi/sau de performanţă a activităţilor de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în aer liber, iar activităţile de pregătire fizică în spaţii închise sunt permise numai cu respectarea regulilor de distanţare între participanţi, astfel încât să se asigure minimum 7 mp/persoană;

7. Activităţile instituţiilor muzeale, bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producţie de film şi audiovizual, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte, şcolilor populare, de artă şi de meserii, precum şi evenimentele culturale în aer liber se pot desfăşura numai în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este interzisă;

9. Organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt interzise;

10. Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor şi rugăciunilor colective, se desfăşoară în interiorul şi/sau în afara lăcaşurilor de cult cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

 11. Organizarea de procesiuni şi/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau reşedinţa în localitatea unde se desfăşoară respectiva activitate;

 12. Se interzice participarea la procesiunile şi/sau pelerinajele religioase a persoanelor care nu au domiciliul sau reşedinţa în localităţile în care se desfăşoară aceste activităţi

13. Se interzic activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, cu excepţia celor care se desfăşoară cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună;